Dokumentation ger stöd för kunskapsförmedling om växtförökning

Kunskap i hur växter förökas bevaras genom att den praktiseras, men när praktiken minskar begränsas kunskapsförmedlingen. Dokumentation kan då fungera som ett stöd för att förmedla förökningserfarenheter, konstateras i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Växter förökar och sprider sig utan människors påverkan. Men det blir inte någon odling eller några trädgårdar utan kunskap i trädgårdsarbete.

– För att kunna bevara en växt som har förädlats fram för en speciell egenskap, kan så kallad vegetativ förökning vara det enda sättet att bevara den. Vegetativ förökning innebär att istället för frösådd så används växtdelar från plantor, som bitar av stammar, blad eller rötter, säger avhandlingens författare Tina Westerlund.

Kunskap som riskerar att falla i glömska  

Utvecklingen av storskalig odling har lett till att det blivit lättare och billigare att köpa in plantor än att föröka dem själv. Idag har den yrkesmässiga växtförökningen gått från småskaligt lokala odlingsverksamheter till ett fåtal stora producenter.

– Men konsekvensen av en minskad förökningspraktik blir att lokala växtsorter riskerar att försvinna och att kunskap i växtförökning riskerar att falla i glömska. Det är få människor som jobbar med detta idag jämfört med för 50 år sedan, säger Tina Westerlund.

I avhandlingen har hon undersökt hur förökningsmetoder av växter kan och har dokumenteras.

– Hantverksmässiga förökningsmetoder och plantskolekunskaper är till viss del dokumenterade i skriftliga källor, men trots det kan det vara svårt att hitta beskrivningar av hur det praktiska arbetet går till, säger Tina Westerlund.

Hon har i arbetet med avhandlingen inte bara gått igenom äldre litteratur utan även återkommande besökt odlare av perenner (fleråriga växter). Hon har dessutom gjort egna beskrivningar av hur växtförökning kan gå till.

– Jag har kommit till slutsatsen att beskrivningen i hur vi gör i olika situationer är viktig. Men svårast är att förmedla den tysta kunskap som finns och förklara vad det är.

Avhandlingens namn: Trädgårdsmästarens förökningsmetoder: dokumentation av hantverkskunskap

Handledare: Gunnar Almevik

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/52089 

Kontakt: 

Tina Westerlund, tina.westerlund@conservation.gu.se

031−786 9361, 0709- 99 88 60

Foto:

Foto av Tina Westerlund, förutom porträttbild där Tina Westerlund undervisar student (foto Stefan Svensson)

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media