Finansiell etik synas av ny forskargrupp

Göteborgs universitet blir basen för en ny internationell forskargrupp som ska utreda moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet. Senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar är bakgrunden, menar forskningsledaren Joakim Sandberg.

– En av orsakerna till finanskrisen var marknadens egoism och brist på samhällsansvar. Handlarna trodde kanske att etik var någon annans uppgift, men krisen visar att vanligt ekonomiskt tänkande inte är tillräckligt, menar Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Den nya forskargruppen i finansiell etik ska bland annat utveckla en ny teori om finansiella aktörers ansvar för samhälle och miljö. Gruppen ska också studera konkreta förslag på åtgärder eller reformer, såsom hårdare lagstiftning kring finansiella risker, mer rättvis lönesättning för direktörer samt olika åtgärder för att göra ägare och konsumenter mer aktiva.

– Det är många idag som vill se förändrade spelregler och ett mer hållbart finansiellt tänkande. Men det gäller att åtgärderna får rätt riktning, annars riskerar de att inte förändra så mycket. Vi måste börja med en ambitiös men trovärdig målbild, det vill säga en bra teori, säger Joakim Sandberg.

Forskargruppen består av fyra disputerade forskare och fyra doktorander. De har rekryterats från i huvudsak europeiska länder för att förstärka Göteborgs universitets profil inom hållbarhetsfrågor och globala utmaningar. Finansieringen kommer från Göteborgs universitet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (Mistra).

Kontakt:
Joakim Sandberg, tel: 031-786 4571, 0708-35 65 32, e-post: joakim.sandberg@gu.se,

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Webb: flov.gu.se/english/research/financial-ethics

Foto: Monica Havström, Göteborgs universitet

Monica Havström
Kommunikatör, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
031-786 3042, 0766-18 30 42
monica.havstrom@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media