Förödande konsekvenser för klimatet med tvågradersmål

En ökning av den globala uppvärmningen med två grader jämfört med en och en halv kan orsaka mycket större konsekvenser än vad forskarna tidigare trott. Om medeltemperaturen ökar med två grader riskerar till exempel torra områden i Europa att bli öken.

I ett internationellt forskningssamarbete, där professor Deliang Chen från Göteborgs universitet deltagit, påvisas vikten av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Det forskarna vill uppmärksamma, i den nyligen publicerade artikeln i Nature Climate Change, är att det nuvarande målet på två grader är för högt satt. Målet måste sänkas från 2°C till 1,5°C för att exempelvis undvika ökad ökenspridning.

– Framförallt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln, säger Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Redan torra områden riskerar bli öken
Forskarna menar att ett torrare klimat sker genom en process där avdunstningen ökar eller nederbörden minskar, alternativt att avdunstningen ökar samtidigt som nederbörden minskar. 

I sin tur leder detta till att de områden som redan idag är torra expanderar. Det finns därmed risk för ökenspridning, vilket drabbar hela samhället.

Följderna av ett torrare klimat innebär uttorkade marker med ökad risk för fler bränder och försämrade levnadsvillkor. Som följd av detta påverkas även exempelvis vattenkvalitén, vegetationen och jordbruken negativt. 

– Diskussionen om den globala uppvärmningen, samt hur en skillnad i temperaturökning med ytterligare en halv grad kan ha så pass stor inverkan, kanske upplevs av många som svår att greppa. Den uppvärmningen som diskuteras här utgår från tiden före industrialiseringen. Att vi i nuläget befinner oss cirka 0,85°C över den förindustriella nivån illustrerar väl hur snabbt den globala uppvärmningen faktiskt sker. 

En halv grad gör skillnad
I artikeln i Nature Climate Change förutspås det när och var dessa följder av klimatförändringen kommer att ske före 2100. Redan innan vi når en temperaturökning på 1,5°C kommer det att bli torrare i södra Europa.

– Men om målet sänks från 2°C till 1,5°C, skulle sannolikheten för att torra landskap drastiskt breder ut sig minska i Centralamerika, Sydamerika, södra Afrika, södra Kina samt vid Australiens kust.

Vissa platser blir, enligt författarna till artikeln, särskilt utsatta när klimatet blir torrare. Det innebär även att det finns socio-ekonomiska aspekter kopplade till hur mycket och hur snabbt förändringarna sker samt hur många människor som kommer att påverkas.

I artikeln har forskarna, genom beräkningar och sammanställningar av IPCCs olika klimatscenarion, kommit fram till att en sänkning av det globala målet med en halv grad avsevärt skulle minska andelen markyta och antalet människor som påverkas av torka och ökenspridning.

Artikelns namn: Keeping global warming within 1.5ºC restrains emergence of aridification.
Kontakt:
Deliang Chen, August Röhss professur vid institutionen för geovetenskaper
Telefon:+46 (0)31 786 4813, E-post: deliang@gvc.gu.se

Foto:  Deliang Chen i Arizona, USA. Porträttbild: Deliang Chen.

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

Framförallt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln
Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet