Forskare ger Sveriges Television godkänt

Sveriges Television har i stora drag uppfyllt sitt public serviceuppdrag. Det är slutsatsen i professor Kent Asps nya bok som bygger på 40 års forskning om SVT och public service.

– I stort lever SVT upp till sändningstillstånden. Det är bra balans mellan information och underhållning, det svenska språket har en stark ställning och det är tillräcklig omfattning och variation på både samhällsbevakning och kultur och underhållning.  Det finns brister, men på det stora hela är SVT ett tydligt alternativ till kommersiell TV, vilket är tanken med public service, säger professor Kent Asp vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

I boken Public service-TV – vårt offentliga rum. En utvärdering granskar Kent Asp Sveriges Television mot bakgrund av 40 års forskning och med utgångspunkt ifrån public servicebegreppet och vad som sägs i sändningstillstånden.

Han har gått igenom sina resultat från de stora medievalsundersökningarna 1979-2010 och tv-utbudsundersökningarna 1998-2015 och granskat hur programutbudet har utvecklats på sikt.

I samhällets och i publikens tjänst
Förr, när det rådde en monopolsituation, hade Sveriges Television en unik ställning och genomslagskraft. Samtidigt låg en stark tonvikt vid tittarnas intressen och önskemål i exempelvis utredningen om Radions och televisionens framtid i Sverige (SOU 1965:20).

Dagens medielandskap är helt annorlunda med ett överflöd av både information och underhållning, såväl i traditionella medier som press, radio och tv, som på nätet.

Kent Asp betraktar public service som en omistlig samhällsinstitution också idag, men nu är det framförallt samhällsnyttan som ger public service dess legitimitet.

– Det behöver samtidigt inte stå i motsats till en public service i tittarnas tjänst – en stark förankring hos publiken är ju avgörande för samhällsnyttan.

TV-avgift eller skatt?
Kent Asp tar även upp det förslag som nu ligger på regeringens bord från public servicekommittén om att avskaffa tv-avgiften och ersätta den med en skatt:

– TV-avgiften har ju diskuterats i mer än ett decennium och den är varken ur ekonomisk eller teknisk synpunkt hållbar i längden. Det kan finnas en risk att en skattefinansiering äventyrar public service oberoende. Men jag ser ett mer direkt hot mot oberoendet från globala vinstdrivande amerikanska internetföretag. Idag lever public serviceföretagen mer eller mindre i symbios med de sociala medierna. Det är naivt att tro att det inte påverkar deras oberoende.

Boken kan beställas på JMG:s hemsida (www.jmg.gu.se).

Kontakt:
Professor Kent Asp, telefon 072-007 13 41
Kommunikatör Cajsa Malmström, telefon 031-786 63 10

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera