Forskningsprogram ska studera samhällseffekter av den västsvenska fordonsindustrins elektrifiering

Report this content

Fordonsindustrin står för runt 40 000 arbetstillfällen i Västsverige. När branschen under kommande år gör stora satsningar för att ställa om till produktion av elektriska fordon innebär det en stor påverkan på regionen. Nu lanseras ett omfattande forskningsprogram som kommer att följa omställningen och dess effekter på invånare, kommuner, myndigheter och andra lokala aktörer.

Fordonsindustrin i Västsverige står inför stora förändringar. Volvo Cars har lovat att endast erbjuda elbilar från och med 2030 och Volvo Group vill kunna visa upp en fossilfri lastbilsflotta till 2040. Dessutom ska två stora batterifabriker etableras i regionen.

I ett gemensamt forskningsprogram kommer forskare vid Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst, tillsammans med Centrum för arbete och sysselsättning (WE), att följa den här utvecklingen. Programmet planeras pågå under sex år och ger forskarna möjlighet att studera konsekvenserna för arbetsmarknaden och välfärden i realtid.

– Vi kommer att titta på vilka möjligheter och utmaningar elektrifieringen innebär, till exempel vad gäller arbetstillfällen och kompetensförsörjning. Vissa av regionens kommuner kommer uppenbarligen vara vinnare i omställningen, medan andra kan ställas inför mer problematiska utmaningar. Vår uppgift är att studera hur regionens aktörer tar sig an omställningen i praktiken, säger Tomas Berglund, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, som kommer att leda forskningsprogrammet tillsammans med Maria Norbäck, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet.

Forskningsprogrammet är uppdelat i fyra delprojekt. Ett av projekten ska följa hur tillverkarna implementerar nya "gröna" strategier och hur dessa i sin tur påverkar underleverantörerna. Två projekt kommer att fokusera på hur efterfrågan på ny kompetens påverkar yrkesstrukturen och utbildningsutbudet i regionen. Till sist ska forskarna också studera vilka konsekvenser satsningarna innebär för invånarnas levnadsvillkor och på vilket sätt lokala myndigheter och andra centrala aktörer hanterar förändringarna.

 – Vi hoppas att forskningen kan bidra med kunskap och insikter om hur en region kan genomföra en rättvis och hållbar grön omställning, och vad som krävs för detta, säger Maria Norbäck.

Kontakt:

Fakta:
Forskningsprogrammet Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige: Elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret finansieras av Forte och har beviljats ca 24 miljoner mellan åren 2023 och 2029.

Medverkande forskare:

  • Tomas Berglund, projektledare, Göteborgs universitet
  • Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet
  • Anna Hedenus, Göteborgs universitet
  • Martin Henning, Göteborgs universitet
  • Kadri Kuusk, Göteborgs universitet
  • Maria Norbäck, Göteborgs universitet
  • Thomas Andersson, Högskolan i Skövde
  • Sandor Ujvari, Högskolan i Skövde
  • Mikael Wickelgren, Högskolan i Skövde
  • Lars Walter, Högskolan Väst

Prenumerera