Göteborg från medborgarnas perspektiv i ny bok från SOM-institutet

Report this content

Med anledning av stadens 400-årsjubileum och att demokratin i Sverige firar 100 år släpper SOM-institutet vid Göteborgs universitet för första gången en forskarantolgi om Göteborg. Hög tid för Göteborg utgår från svaren från mer än 15 000 göteborgare i de årliga SOM-undersökningarna i Göteborg mellan åren 2016 och 2020.

Bokens elva kapitel spänner över områden som demokrati, trygghet, lokala politiker, infrastruktur, vaccinationsvilja, förtroende och tillit, egna boendet och bilden av staden. Vi får veta vilka frågor som står högst på medborgarnas dagordning, om de är optimistiska inför framtiden och vad de tycker i en rad sakfrågor kopplade till livet i Göteborg.

Stora skillnader inom staden
Analyserna i Hög tid för Göteborg målar upp en bild av en stad med tydliga geografiska och demografiska skillnader. Den unika mängden data från de fem undersökningsåren har gjort det möjligt att göra robusta jämförelser mellan olika stadsområden, men också att studera hur opinionen inom särskilda lokala nyckelfrågor förändrats i närtid.

Boken och samtliga kapitel finns nu fritt tillgängliga på SOM-institutets webb.

Fullständig kapitellista Hög tid för Göteborg:

 • Hög tid för Göteborg - introduktion
  Björn Rönnerstrand, Maria Solevid och Henrik Oscarsson
 • Hur mår demokratin i Göteborg?
  Henrik Oscarsson, Maria Solevid och Jakob Ahlbom
 • Göteborgare kontaktar politiker
  Patrik Öhberg och Elin Naurin
 • Göteborgare tyckte bättre om sina lokalpolitiker förr i tiden
  Sören Holmberg
 • Speglar mitt eget kvarter upplevelsen av min stad?
  Lina Bjerke, Charlotta Mellander och Jonna Rickardsson
 • Förtroende och tillit i en segregerad stad
  Björn Rönnerstrand och Maria Solevid
 • (O)trygghet i Göteborg? Från kust till inland
  Hanna Sahlin Lilja, Sebastian Lundmark och Frida Sandelin
 • Göteborgska nyhetsvanor
  Ulrika Andersson
 • ”Helvetets förgård” eller ”Europas grönaste stad”?
  Niklas Harring, Erik Jönsson och Mattias Sandberg
 • Göteborgarnas vaccinvilja
  Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin

Hög tid för Göteborg presenterades under ett seminarium i Göteborg den 22 oktober 2021.

Kontakt:

 • Björn Rönnerstrand, docent i statsvetenskap och redaktör för Hög tid för Göteborg, telefon: 031−786 6493, e-post: bjorn.ronnerstrand@som.gu.se
 • Daniel Jansson, forskningskommunikatör vid SOM-institutet, telefon: 031−786 5529, e-post: daniel.jansson@som.gu.se

 

Daniel Jansson
Kommunikatör SOM-institutet
Tel: 031–786 55 29
E-post: daniel.jansson@som.gu.se
 

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media