Göteborgs universitet i Almedalen måndag 2 juli

Forskare från Göteborgs universitet deltar i och arrangerar en mängd seminarier under Almedalsveckan 2012. Mänskliga rättigheter och innovation, korruptionsforskning och ojämställdhetens pris är några teman som är aktuella under måndagen.

Program för Göteborgs universitets medverkan i Almedalen hittar ni på: www.gu.se/almedalen

Måndag 2 juli:

Mänskliga rättigheter som drivkraft för innovation
Måndag 2 juli 10:30 -12:00, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, D20

Kan innovativa och interaktiva designprocesser i IT-näringen öppna människors möjligheter att utöva sina rättigheter? Ett seminarium om hur samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle kan stärka utvecklingen mot ökad delaktighet för alla invånare.
Elisabeth Abiri, fil dr Inst för Globala studier vid Göteborgs universitet medverkar som moderator.
Arrangör: Västra Götalandsregionen 
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/10032?redir=

Hur ser det ut i mutornas Sverige?
15:00 - 16:30 Björkanderska, Skeppsbron F14

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, medverkar vid ett seminarium om ansvarstagande och korruption tillsammans med bland annat Agneta Börjesson, riksdagsledamot (MP), Johan Mörck, utredare Statskontoret och Maria Abrehamsson, Riksdagens skatteutskott (M).
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren; Preera

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/10325?redir=

Ojämställdhetens pris
13:00 - 17:30, St:a Katarina kyrkoruin, Klosterlängan

Under måndagseftermiddagen arrangerar Nationella sekretariatet för genusforskning och kunskapsportalen Jämställ.nu ett seminarium om ojämställdhetens pris. Tillsammans med politiker, forskare och jämställdhetsarbetare diskuterar vi hur ojämställdheten i skolan och arbetslivet tar sig uttryck och vilka dess kostnader blir, i form av fler sjukskrivningar och ökad psykisk ohälsa, men även i pengar.
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning och Jämställ.nu
Kontakt: Lillemor Dahlgren, Projektledare, Jämställ.nu, 0766-18 65 88, lillemor.dahlgren@gu.se
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11155?redir=

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 5 900 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera