Grammatikfestivalen firar 10 år och bjuder på språklig mångfald

Report this content

Det är dags för 10-årsjubileum för Grammatikfestivalen, som i år har temat Göteborgs språkliga mångfald. För att locka en ännu större och bredare publik firas jubileet på Stadsbiblioteket, den 23 mars. Nytt språk bland de spännande föreläsningarna är swahili, ett språk som Göteborgs universitet precis börjat undervisa i.

Grammatikfestivalen, som ingår i det nationella firandet av Grammatikdagen, har genom alla år haft många språk representerade på festivalen, men aldrig tidigare haft mångfald som uttalat tema. Termen mångfald betraktas i vid mening och det kommer under festivalen bland annat att handla om olika sociolekter eller olika språk i Göteborg.

– Stadsbiblioteket har också mångspråkighet som ett prioriterat område så det passar dem utmärkt att hysa ett evenemang som presenterar forskning inom området, säger Peter Andersson som är lektor i svenska och en av dem som arrangerar Grammatikfestivalen.

Han hoppas att 10-årsjubileet kommer att locka en större och bredare publik när festivalen nu flyttar till Stadsbibliotekets trappscen.

– Jag har redan fått många frågor, vilket tyder på ett ännu större intresse än vanligt. Programmet innehåller en stark blandning av alltifrån smalare till bredare grammatiska frågor och som vanligt är det många språk som behandlas, från svenska till arabiska och swahili.

Just swahili är ett nytt språk både på Grammatikfestivalen och i Göteborgs universitets utbildningsutbud.

Det pågår sedan tidigare forskning inom afrikanska språk och undervisning i somaliska men så sent som för ett par månader sedan startades den första kursen i swahili. Det är en introduktionskurs på kvartsfart, på 7,5 högskolepoäng, och ett 40-tal studenter lär sig just nu grunderna i swahilins grammatiska struktur och bygger upp sitt ordförråd.

Swahili talas av mer än 50 miljoner människor i världen, framför allt i Tanzania där det vid sidan av engelska är officiellt språk, men också i Kenya, Kongo-Kinshasa och andra länder i Östafrika – samt förstås även i Sverige.

– Jag har mött flera swahilitalande i till exempel kyrkan, men också varit med om att folk på bussen som hört mig prata i telefon kommit fram och berättat att de också pratar swahili, säger Ponsiano Kanijo som är doktorand i afrikanska språk och undervisar på kursen i swahili.

Ponsiano Kanijo kommer från Tanzania och fick en doktorandtjänst vid Göteborgs universitet 2015 där han nu skriver på sin doktorsavhandling om nyamwezi, ett av de 120 övriga språken som talas i Tanzania.

Tillsammans med Eva-Marie Bloom Ström, forskare i afrikanska språk, ska han presentera swahilins grammatiska och lexikala förändringar under Grammatikfestivalen. Även hon talar swahili men doktorerade i ett annat av språken i Tanzania; ndengeleko.

– På Grammatikfestivalen kommer vi bland annat att prata om likheter och skillnader mellan swahili och svenska. Det finns några ord som är väldigt lika, som sukari/socker och kahawa/kaffe där båda språken lånat in orden från andra språk, men det finns också direktlån, som ordet safari. På swahili, som i sin tur lånat ordet från arabiskan, betyder det resa och i svenskan kan vi se en utveckling från att det har varit ett ord som syftat på en resa där man tittar på vilda djur till ett ord som används mer allmänt nu – söker man på nätet hittar man allt från älgsafari till tångsafari, säger Eva-Marie Bloom Ström.

Grammatikfestivalen är öppen för alla. Välkomna till Stadsbibliotekets trappscen, den 23 mars från klockan 12!

Hela programmet hittar du på: https://svenska.gu.se/samverkan/grammatikfestivalen

Kontakt:
Peter Andersson, tel: 0702-247 542, e-post: peter.andersson@svenska.gu.se
Eva-Marie Bloom Ström, tel: 0730-728 555, e-post: eva-marie.strom@sprak.gu.se

Johanna Hillgren
Kommunikatör, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 10 68, 0766-18 10 68
johanna.hillgren@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Prenumerera