Kollegialt lärande förbättrar förskolors språkutvecklande arbete

Report this content

När pedagoger i förskolan ges förutsättningar till kollegialt lärande finns det stora möjligheter att utveckla verksamheten. Det visar en studie där forskare har följt nio förskoleavdelningars satsning på att förbättra sitt språkutvecklande arbete.

– Förskolans språkstödjande handlingar ökade både kvantitativt och kvalitativt. Personalen hittade på flera nya kreativa idéer hur de skulle skapa lärande aktiviteter och fördjupade sitt sätt att arbeta med dem, säger Ann Nordberg, universitetslektor i pedagogik.

Ann Nordberg har följt förskoleavdelningarna vid förskolor i Vänersborgs kommun i två perioder. Först när de genomförde ett så kallat aktionsforskningsprojekt under våren 2019 och därefter i en uppföljande studie hösten 2019. Aktionsforskning innebär att personalen forskar i sin egen verksamhet. Här handlade det om att observera språkstödjande handlingar genom att bland annat filma interaktion mellan personal och barn, kritiskt reflektera över dessa vardagssituationer och utifrån det utveckla nya former för att stödja barnens språkutveckling.

– Det positiva med uppföljningsstudien var att personalen fortsatte, höll i och fördjupade arbetet, säger Ann Nordberg.

Observationer och kollegialt lärande
Förskolepersonalen har använt sig av ett observationsverktyg, utvecklat av en brittisk språkforskare och professor i pedagogik, och tre dimensioner av det språkutvecklande arbetet kartlades: den fysiska lärmiljön, läraktiviteter samt interaktion mellan både pedagog-barn och barn-barn. Kartläggningen av den egna verksamheten har sedan använts till att reflektera, utvärdera och utveckla densamma.

– Alla förskolor ska jobba språkutvecklande. Men det här ett sätt att göra det mer strukturerat, säger Ann Nordberg.De nio förskoleavdelningarna fokuserade på hur tamburen kan användas i det språkutvecklande arbetet. Till exempel ställde de ut en boklåda i tamburen vilket genast resulterade i att barnen läste och pratade böcker medan de väntade på sin tur att få gå ut. Ett annat exempel var att personalen filmade hur de själva pratade och interagerade med barnen, och utifrån detta ändrade de sitt beteende för att bli bättre språkliga förebilder med ett rikare och tydligare språk.– Observationsverktyget som ligger till grund för reflektionerna om språkstödet till barnen är baserat på forskning om vad som visat sig vara gynnsamt för barns språkutveckling och vilka handlingar vi vuxna kan göra för att stötta barns språk. Att arbeta strukturerat på detta sätt skapar förutsättningar för en förskola på vetenskaplig grund, säger Ann Nordberg.

Kontakt: Ann Nordberg, universitetslektor i pedagogik, telefon: 070 5337348, e-post: ann.nordberg@ped.gu.se

Fakta om studien
Resultaten har publicerats i två vetenskapliga artiklar i tidskriften Early Child Development and Care:

”Aspects of teachers’ language and communication support in Swedish preschools after a second phase of implementation”
”Support of language and communication in the ‘Tambour situation’ in Swedish preschools”

Carl-Magnus Höglund
Redaktör
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
telefon: 0766 - 18 61 55
epost: carl-magnus.hoglund@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media