Kunskap om mäns våld mot kvinnor aktuellt för många yrkesgrupper

Report this content

Den 1 juli blir utbildning om mäns våld mot kvinnor obligatorisk för yrkesgrupper som möter våldsutsatta och våldsutövare. På Göteborgs universitet ges kursen ”Mäns våld mot kvinnor” – en fristående och delvis nätbaserad kurs, som i kölvattnet av #metoo idag är mer aktuell än någonsin

Med #metoo-uppropet hösten 2017 formades plötsligt en ny social rörelse som satte ord på kvinnors, tonåringars och flickors gemensamma erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier. Hur hänger diskriminerande förtryck ihop med mäns våld mot kvinnor i bredare mening? Vad innebär det för var och en, för arbetsplatser och skolor? Frågorna diskuteras och problematiseras under kursens gång.

– Många arbetsplatser behöver nu göra sig redo för att möta nya krav på särskilda insatser för att förebygga sexuella trakasserier. I det arbetet är det viktigt att ta del av forskningsbaserad kunskap, säger kursansvariga lärarna Viveka Enander och Ninni Carlsson.

Utbildningen knyter an till ett nytt lärandemål för både socionomer, psykologer, jurister, sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare och tandläkare: ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kunskapen är relevant även för arbetsgivare inom andra områden som vill hålla sig à jour.

Grundas på dagsaktuell forskning

Kursen utgår från dagsaktuell forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I kursen undersöks olika former och förekomster av våld, både på nationell och internationell nivå. Genom att problematisera och diskutera olika teoretiska perspektiv på, konsekvenser av, och förhållningssätt till mäns våld mot kvinnor, kan kursdeltagarna sedan utveckla verktyg som bidrar till metodutveckling inom den egna praktiken.

– Vi kommer till exempel att granska de arbetsmetoder som finns på fältet idag. Vilka perspektiv har de, vad funkar bra och vad fungerar mindre bra?

Kursen ges på halvfart, avancerad nivå, och söks från och med 15 mars. Den lämpar sig för den som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som varit utsatta för, eller utsätter andra för, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det kan vara inom socialtjänsten, på en skola, en myndighet, inom en organisation eller ett företag. Samtidigt är kursen också intressant för den som har ett eget engagemang i den här typen av frågor och vill ta del av aktuell forskning och reflektera och problematisera tillsammans med andra intresserade. 

– En förhoppning med kursen är att vi tillsammans ska föra angelägna och utvecklande samtal om könsdiskriminering och mäns våld mot kvinnor, som socialt problem och föremål för åtgärder, säger Viveka Enander och Ninni Carlsson.

Läs mer om kursen "Mäns våld mot kvinnor"

Kontakt

Ninni Carlsson, tel: 031–786 6374, e-post: ninni.carlsson@socwork.gu.se

Viveka Enander, tel: 031–786 6373, e-post: viveka.enander@socwork.gu.se

Jenny Meyer
Kommunikatör

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs univeristet
Telefon: 031-786 3567, 070–526 1430
E-post: jenny.meyer@socwork.gu.se 

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Prenumerera