Kurserna i italienska ställs in – grekiska, fornkyrkoslaviska och ryska utreds vidare

Undervisningen i grekiska, ryska och fornkyrkoslaviska vid Göteborgs universitet fortsätter tills vidare. Däremot ställs undervisningen i italienska in från och med vårterminen 2013. Det beslutade Humanistiska fakultetsnämnden idag.

– Det är tråkigt att vi tvingas lägga ner undervisningen i italienska, men vi har under en längre tid sett att studenterna blivit färre och inte går vidare till högre nivåer, säger Margareta Hallberg, dekanus vid Humanistiska fakulteten.

Italienskan är ett av de språk som under flera års tid utretts vid fakulteten. För vissa andra språk, som grekiska, ryska och fornkyrkoslaviska, beslutade nämnden att möjligheterna för att behålla dem ska utredas fram till årsskiftet. De språken har under flera år gått back ekonomiskt och haft få sökande.
– Därför har vi nu bestämt att de ämnesansvariga för dessa språk tillsammans med fakultetsledningen ska komma in med handlingsplaner där de redogör för hur kvalitet och hållbar utveckling kan uppnås, säger Margareta Hallberg.

Fakulteten har från och med nästa budgetår tilldelats 155 färre studieplatser än i år, vilket innebär att fler nedskärningar är oundvikliga.
– Vilka dessa blir kommer vi att hantera i höst. Vårt uppdrag är att leverera bästa möjliga utbildning och forskning för de pengar vi får oss tilldelade. Resurserna är givetvis begränsade och vi måste prioritera, säger Margareta Hallberg.

Mer information:
Margareta Hallberg, telefon: 0766–18 48 65, e-post: margareta.hallberg@gu.se

Thomas Melin
Informatör
Tel: 031-786 1068
E-post: thomas.melin@hum.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 5 900 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera