Långvarig hetta drabbar barn på förskolor

Värmeböljan sommaren 2018 förde inte bara med sig skogsbränder utan innebar också problem för gamla och unga. Nu visar nya studier från Göteborgs universitet att hetta begränsar förskolebarns utelekar eftersom många gårdar inte kan ge tillräckligt med skugga.

I kölvattnet av den exceptionellt varma sommaren 2018 utlyste forskningsrådet Formas medel för tvärvetenskaplig forskning om effekterna av ett extremt klimat.

– Vi sökte anslag och fick pengar för att studera hur värme påverkar förskolebarn i deras utemiljö, säger docent Fredrik Lindberg, forskare inom stadsklimatologi och naturgeografi.

Han leder det tvärvetenskapliga projektet Värmeböljors påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet och välbefinnande i deras utomhusmiljö, där även Oskar Bäcklin, mastersstudent på geografiprogrammet, medverkar.

Studerat hundratals utegårdar
Inom ramen för sitt examensarbete har Oskar Bäcklin intervjuat ett tiotal förskollärare och undersökt utegårdar för 438 förskolor i Göteborg.

Studien visar att merparten av förskolornas gårdar saknar tillräckligt med skugga under varma dagar.

– Enligt lokalförvaltningen i Göteborgs stad bör varje barn ha 35 kvadratmeter att röra sig på. Det innebär en yta på 350 kvadratmeter för tio barn. Men under varma och soliga dagar när barnen behöver vara i skugga krymper denna yta, säger Oskar Bäcklin.

Utemiljön inte anpassad för värme
Lokalförvaltningen har i år börjat titta på utegårdarna och många av förskolornas gårdar har inte tillräckligt med skuggiga platser.

– Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför solskydd som till exempel parasoller, men dessa ger inte alls samma solskydd och går dessutom lätt sönder, säger Fredrik Lindberg.

Alternativet blir att hålla barnen inomhus. Det är inte ett lyckat alternativ eftersom barn behöver fysisk aktivitet för sin hälsa och möjligheterna till rörelse är större utomhus.

– Vissa av gårdarna jag tittat på har nästan ingen skugga alls. Många utegårdar har dessutom underlag av asfalt eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga dagar, säger Oskar Bäcklin.

Två förskolor ska specialstuderas
Studien visar att förskolepersonalen väl känner till hur viktigt det är att barnen får tillräckligt med vätska och undviker att vistas för mycket i solen.

– Men det blir svårt när det finns få skuggiga platser på utegårdarna. Och barnen blir trötta när många barn måste leka långa stunder under samma träd, säger Oskar Bäcklin.

Nu ska forskarna specialstudera förskolebarn i åldern 5-6 år på två förskolor i Göteborg. Den ena förskolan har en utegård som erbjuder lite skugga, den andra har en gård med bättre tillgång till skugga. 

– Alla barnen ska få bära GPS och pulsmätare och på så sätt kommer vi att kunna se hur utemiljön påverkar barnens fysiska aktivitet och i förlängningen deras välmående, säger Fredrik Lindberg.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan institutionen för geovetenskaper och institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Kontakt: Fredrik Lindberg, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, telefon: 031-786 26 06, fredrikl@gvc.gu.se

Medverkande i projektet
Vid institutionen för geovetenskaper: Fredrik Lindberg, Sofia Thorsson, Oskar Bäcklin, David Rayner. Vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap: Anders Raustorp, Jonatan Jungmalm, Andreas Fröberg

Porträtt av Fredrik Lindberg och Oskar Bäcklin (GU).

   

Carina Eliasson
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73

e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför solskydd som till exempel parasoller, men dessa ger inte alls samma solskydd och går dessutom lätt sönder
docent Fredrik Lindberg, forskare inom stadsklimatologi och naturgeografi