Livslust, kärlek, njutning, sorg och död – två utställningar ställer åldrandet i fokus

Report this content

Konst och forskning kan bidra till att vidga synen på äldre och åldrande. Därför satsar AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, på att göra äldre mer synliga i Göteborg genom två utställningar, Årsrika på Stadsbiblioteket och Årsrika/Livet med tiden i Bältesspännarparken.

– Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram de äldre i samhället, säger Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap som initierat ett samarbete med vandringsutställningen Årsrika för att sprida forskning om åldrande.

Utställningen Årsrika öppnar torsdag 25 april på Stadsbiblioteket i Göteborg. Den bygger på intervjuer med personer mellan 78 och 95 år som har olika erfarenheter från livet och den är producerad av Annica Carlsson Bergdahl. Samma dag invigs också Hela stadens galleri i Bältesspännarparken med bilder av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin från utställningen.

Under utställningstiden kommer flera forskare att medverka i olika programpunkter på Stadsbiblioteket. I nytrycket av utställningskatalogen finns dessutom ett appendix om pågående forskning från AgeCap.

Forskning från AgeCap visar att vi blir äldre och friskare. Samtidigt möts många äldre av fördomar och ålderism i olika sammanhang.

– En fjärdedel av alla svenskar är över 60 år. De är en stor resurs i samhället, säger Ingmar Skoog.

Att AgeCap satsar på detta just nu beror på att det senare i maj kommer cirka 1 500 äldreforskare från hela världen till Göteborg och konferensen IAGG-ER. Ålderism är ett tema på konferensen och dessa utställningar kan då ses som ett sätt att motverka ålderism.

– Målet är att göteborgare genom Årsrika-satsningen både ska kunna ta del av forskning och börja se äldre på ett nytt sätt, säger Maria Edström, medieforskare inom AgeCap.

Vernissage kl. 12 den 25 april, Årsrika/Livet med tiden, Hela Stadens Galleri i Bältespännarparken
Medverkande: Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap, Annica Carlsson Bergdahl/Rotproduktion, producent av Årsrika, Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf, Mia Samuelsson, konstnärlig ledare Göteborg 2021, Maria Edström, medieforskare JMG/AgeCap, Göteborgs universitet.

Utställningen pågår 25 april−31 maj

Vernissage kl. 14 den 25 april, Årsrika, Stadsbiblioteket
Rundvisning i utställningen med Annica Carlsson Bergdahl/Rot produktion. Ingmar Skoog från AgeCap medverkar också.
Kl 15.00 trappscenen: Att fotografera äldre, föreläsning med Elisabeth Ohlson Wallin.

Utställningen pågår 25 apri–26 maj

Om Årsrika
Vandringsutställningen Årsrika visas i Göteborg med stöd från AgeCap. Genom ett samarbete mellan AgeCap, Carin Mannheimers minnesfond, Senior Göteborg Rot produktion och Sensus har också en andra utvidgad upplaga av Årsrikakatalogen trycks upp. Även Hela stadens Galleri med bilder från utställningarna Årsrika och Livet med Tiden är en del av samarbetet.                                                                                                                                       

Om AgeCap
Centrum för åldrande och hälsa - AgeCap, bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. AgeCaps vision är ett samhälle där äldre respekteras och där människor kan nå mål och åldras på ett sätt som de själva upplever som värdefullt. Inom AgeCap samarbetar närmare 160 forskare och forskningspersonal från 6 fakulteter och 17 institutioner med det gemensamma målet att öka äldre personers välbefinnande och delaktighet i samhället.

Ragnhild Larsson
Kommunikatör
AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa
telefon: 070–326 0197
e-post: ragnhild.larsson@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media