Luftburet pollen påverkar det medfödda försvaret mot Covid enligt ny studie

Report this content

Pollen påverkar motståndskraften mot det pandemiska viruset SARS-CoV-2, så att pollenkoncentrationen i luften bidrar till hur många människor som drabbas av Covid-19. Detta enligt en ny studie som idag publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS.

Antalet infekterade (räknat per 100 000 invånare) är signifikant högre vid höga pollenhalter. Det är också ett lägre antal infekterade vid låga pollenhalter, visar studien.

–  Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra, säger Åslög Dahl, pollenforskare och en av en av de forskare som bidragit till den epidemiologiska studien i PNAS.

Studien omfattar fem kontinenter
Den nu publicerade studien omfattar befolkningen i 130 olika regioner (248 mätstationer) i 31 länder på fem kontinenter, och spänner över en period från början av mars till 8 april år 2020.  Författarna har gjort en tvärsnittsstudie på hela materialet. Dessutom har forskarna analyserat de olika ingående länderna var för sig, och tagit hänsyn till befolkningstätheten, meteorologiska faktorer, förekomst eller avsaknad av lockdown, och olika grader av lockdown.   

På dagar som föregåtts av tre till fyra dygn med höga pollenhalter (det vill säga 200 - 250 pollen per kubikmeter luft eller mer) var fler människor infekterade än på dagar som föregåtts av tre till fyra dagar med låga halter.

En ökning av pollenkoncentrationen i luften med 100 pollen per kubikmeter luft, innebar att antalet infektioner per 100 000 invånare i genomsnitt ökade med 4 procent, ibland i samverkan med temperatur och luftfuktighet.

–   Lock-down innebar att effekten av pollen halverades, när lika halter av pollen jämfördes, men det fanns fortfarande ett signifikant samband mellan pollenhalten och antalet infektioner, säger Åslög Dahl.

Pollen försvagar motståndskraften
Pollen sprider inte viruset. Men det har tidigare visats att exponering för pollen försvagar motståndskraften mot vissa säsongsbundna luftvägsvirus genom att försvaga utsöndringen av interferoner på slemhinnornas yta.

–   Dessa är viktiga signalämnen i immunförsvarets första försvarslinje mot virusinfektioner. Interferoner gör det svårare för viruset att föröka sig och aktiverar ytterligare delar av immunförsvaret, som kan bekämpa viruset. Pollen läcker ut olika ämnen i kontakt med fukt, men det är ännu inte känt precis vilket ämne det är som dämpar interferonernas verkan, säger Åslög Dahl. 

Allergimedicin verkningslös
Särskilt personer som tillhör någon riskgrupp bör vara uppmärksamma på pollenvarningarna, och vidta åtgärder som annars rekommenderas allergiker vid höga pollenhalter, anser hon.

– Men allergimedicin hjälper inte mot hämningen av interferoner, eftersom detta inte handlar om någon allergisk reaktion.

Riskgrupper omfattar personer med nedsatt immunförsvar på grund av ålder eller sjukdom och personer med kroniska lungsjukdomar.

– Ett sätt att skydda sig mot luftburet pollen är att använda ett munskydd som filtrerar bort partiklar (FFP2) och som finns att köpa på apotek. Ett ”vanligt” munskydd fungerar inte lika bra, men är troligen bättre än inget.

Däremot avråder Åslög Dahl från att vädra vid höga pollenhalter.

– Vädra inte. Skölj ur håret när du kommer hem. Byt kläder och tvätta örngott och övriga sängkläder ofta. Dammsug ofta. Häng inte kläder till tork utomhus. Tänk på att husdjur som vistas ute kan ha pollen med sig i pälsen inomhus, säger hon. 

Kontakt: Åslög Dahl, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Telefon 031-786 26 64. Mobil: 0707-55 69 62, E-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

Titel: Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe
Digital publicering: https://www.pnas.org/content/118/12/e2019034118

Foto: Björkhängen precis färdiga att släppa pollen, foto Åslög Dahl.

Fakta artikel: A. Damialis, S. Gilles et. al.: Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), March 2021 DOI: 10.1073/pnas.2019034118 S. Gilles, C. Blume et al.: Pollen exposure weakens innate defense against respiratory viruses. Allergy. March 2020, 75(3):576-587. DOI: 10.1111/all.14047

Carina Eliasson
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73

e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra
Åslög Dahl, pollenforskare och en av en av de forskare som bidragit till den epidemiologiska studien i PNAS