Maskiner och lampor påverkar klimatet

Report this content

Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd  genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också användning av lampor och maskiner bidrar till att det blir varmare eftersom energi släpps ut direkt i atmosfären. Nu har en studie kartlagt detta energiutsläpp.

Mänsklig aktivitet påverkar hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Industrier och transportmedel står för den största påverkan, men även markanvändning har betydelse för koldioxidhalten i atmosfären och klimatet.

– För att kyla ner klimatet lokalt försöker man till exempel i Singapore motverka hettan i storstaden genom att odla växter på taken, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC. 

Maskiner och apparater påverkar
Men det finns också en annan faktor som påverkar klimatet och som hittills inte har undersökts på global skala, även om dess inverkan på jordens temperaturökning är mycket mindre än utsläppen av växthusgaser. Maskiner och lampor påverkar klimatet genom att den energi de konsumerar försvinner ut i atmosfären.

– Det kan gälla uppvärmning eller nedkylning av hus, energi från tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, lampor och andra apparater. Detta direkta energiutsläpp har det hittills inte funnits någon siffra på globalt och det har inte heller funnits någon detaljrik kartläggning, säger Deliang Chen.

Med hjälp av en ny metod har han och hans forskarkollegor analyserat befintlig data. Nattbelysning har kartlagts via satelliter, forskarna har studerat befolkningstäthet och analyserat siffror på energiförbrukning.

– Vi har då kunnat se hur energikonsumtionen har ökat och kunnat beräkna hur den troligen kommer att öka i framtiden.

Apparater avger värme
Genom att analysera dessa stora mängder data har forskarna funnit att maskiner och apparater globalt konsumerar runt tre gånger så mycket energi som för femtio år sedan.

–  Det motsvarar drygt tio procent av den globala värmeökningen av växthusgaser under samma period. Men lokalt kan den energikonsumtion som maskiner och lampor står för vara mycket högre och ge upphov till stora lokala temperaturhöjningar, ändrade regnmängder och vindar.

Studien visar att det finns särskilt utsatta områden, så kallade ”hot spots”, storstadsområden där energikonsumtionen är väldigt hög.

Resultaten av studien öppnar nya möjligheter för att studera påverkan av direkt energianvändning lokalt på jordens klimat.

–  Samtidigt visar studien betydelsen och behovet av att vi alla bidrar till att den direkta energi som släpps ut från apparater minskar.

Kontakt:
Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet Tel: 031-786 4813, E-post: deliang@gvc.gu.se

Titel: A new global gridded anthropogenic heat flux dataset with high spatial resolution and long time series är publicerad i Nature Scientific Data.
Digital publicering:
https://www.nature.com/articles/s41597-019-0143-1

Foto: Porträtt Deliang Chen (GU).

Carina Eliasson
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73

e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

För att kyla ner klimatet lokalt försöker man till exempel i Singapore motverka hettan i storstaden genom att odla växter på taken
Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC