Nationell konferens med fokus på skolvardagen

Göteborgs universitet står 14-15 augusti som värd när den tredje nationella konferensen i pedagogiskt arbete hålls vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Gemensamt för alla dem som idag antas till forskarutbildningen i ämnet pedagogiskt arbete är att de själva har lärarexamen och har arbetat som lärare. Deras olika forskningsfokus handlar om frågor som tar avstamp i frågeställningar från förskolor och skolklassrum.

Vid konferensen på Göteborgs universitet, med 140 medverkande forskare och doktorander, finns exempelvis teman som Skolutveckling och lärande, Migration och utbildning samt IKT och utbildning.

Pedagogiskt arbete är ett tämligen nytt ämne på forskarnivå vid universiteten i Umeå, Karlstad, Göteborg och Linköping, samt vid Högskolan Dalarna. Vid Göteborgs universitet har 22 avhandlingar skrivits inom just ämnet pedagogiskt arbete.

– Konferensen tillkom 2013 som ett svar på behovet av att diskutera den forskning som sker inom ämnet pedagogiskt arbete och vad ämnet kan bidra med. Det absolut största värdet med konferensen är att forskare får träffas nationellt och ta del av varandras projekt och får möjlighet att knyta nya kontakter. Här är doktoranderna en viktig grupp. Deras forskning ligger i framkant, säger Karin Rönnerman, professor i pedagogik och vicedekan för utbildning på forskarnivå.

Media är välkomna att närvara på konferensen.

Program: http://uf.gu.se/samverkan/konferenser/nationell-konferens-i-pedagogiskt-arbete/program

Tid: måndag 14 aug 13.00 – tisdag 15 aug 12.30.

Plats: Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15 och Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5.

För mer information kontakta Karin Rönnerman, Tel: 031-786 2174, karin.ronnerman@ped.gu.se

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: +46 (0)768-58 11 87 
Email: torsten.arpi@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar