Nordicoms Ulla Carlsson utsedd till Sveriges representant i styrelsen för UNESCO-program

Regeringskansliet har utsett professor Ulla Carlsson vid Nordicom vid Göteborgs universitet till Sveriges representant i styrelsen för Unescos International Programme for the Development of Communication.

– Ulla Carlsson är en internationellt erkänd expert på kommunikationsfrågor och har som ledamot av Svenska Unescorådet gedigen erfarenhet av FN-organisationens arbete, motiverar Kerstin Lundman, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet, valet av svensk representant i det internationella programmet.

Ulla Carlsson är chef för Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet vid Göteborgs universitet. Hon känner sig hedrad av det nya uppdraget och ser fram emot att kunna påverka direkt i FN-programmet för utveckling av fria medier i utvecklingsländer.

– Många frågeställningar på dagens globala arena handlar om hur medierna skall kunna upprätthålla och utveckla sin roll som en demokratins hörnpelare, säger Ulla Carlsson.

– Vi har en rad utmaningar att beakta om vi ska kunna hantera de komplexa yttrandefrihetsfrågorna och i synnerhet de som rör pressfriheten. Hoten mot en trovärdig journalistik och enskilda journalister ökar bland annat genom en allt hårdare politisk censur, inte minst på Internet, fundamentalism och kriminalitet, nya anti-terroristlagar, ökad mediekoncentration och en marknadsstyrd journalistik som undergräver etiska regler och självreglering, säger Ulla Carlsson.

Ulla Carlsson anser att det är viktigare än någonsin att arbeta med dessa frågor inom FN-systemet i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv. Ytterst handlar det om att hävda grundläggande mänskliga rättigheter för alla.

Förordnandet löper från mars 2012 till november 2016.

För mer information:
Ulla Carlsson, tel: 031-786 1219, ulla.carlsson@nordicom.gu.se          
Kerstin Lundman, tel: 08 405 33 85, kerstin.lundman@education.ministry.se
Lars-Olof Karlsson, kommunikatör vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, tel: 031-786 4841, lars-olof.karlsson@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 39 000 studenter och 5 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera