Ny utbildning i trädgård och landskapsvård

Till hösten lanseras ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk”, en ny utbildning inom kulturvård i Mariestad.

- Vi riktar oss till studenter som vill jobba hantverksmässigt inom den gröna sektorn, säger Pierre Nestlog, programansvarig för den nya utbildningen.

Genom den nya utbildningen sammanförs studenter som vill ägna sig åt landskapsvård och trädgård. Tidigare har kulturvård i Mariestad haft särskilda program för respektive inriktning.

- I och med den nya utbildningen kommer de två inriktningarna att kunskapsmässigt befrukta varandra, säger Pierre Nestlog, universitetlektor vid Institutionen för kulturvård.

Inga tydliga gränser

I arbetslivet flyter ofta landskapsvård och trädgårdskötsel ihop. Och det är inte självklart om en engelsk park eller en gärdsgård ska skötas av en landskapsvårdare eller en trädgårdsutbildad. 

- Här finns inga vattentäta skott, det är ju ett gränsland. Att föra ihop trädgårdsskötsel och landskapsvård vinner alla på. Jag ser det som en kunskapsförstärkning och att vi höjer den akademiska kompetensen i det nya kursinnehållet, säger Pierre Nestlog.

Allmän behörighet eller praktiska prov

För att söka utbildningen krävs allmän behörighet eller att man konkurrerar på hantverklig grund genom arbetsprover. En tredjedel av de 22 utbildningsplatserna är vikta för dem som ansöker med praktiska prov. Proven består av intervjuer och praktiska prov i trädgården. De sökande får dessutom demonstrera sin skicklighet i att rita och formge. För samtliga antagna gäller att vårterminen sträcker sig en bit in på sommaren och att höstterminen börjar lite tidigare än den ordinarie terminen.

- Vi måste ju anpassa oss efter skördetiderna! Och i år blir extra spännande nu när vårt nya trädgårdsmästeri invigs till sommaren. Det är ju helt fantastiskt att vi har kunnat jobba fram en ändamålsenlig utbildning som är en bra grund för det arbetsliv studenterna kommer att möta när de är färdigutbildade, säger, Pierre Nestlog.

Senaste ansökningsdag till utbildningen ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk” är den 15e april 2013.

För mer information kontakta:

Studievägledare: annmargret.andreasson@conservation.gu.se

Programansvarig: pierre.nestlog@conservation.gu.se

Se också webbsida: www.conservation.gu.se

Foto: Pierre Nestlog

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media