Offentlig sektor behöver bli bättre på att nyttja digitaliseringen

Report this content

Regeringen har högt ställda mål att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men den offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.

I rapporten Digital mognad i offentlig förvaltning 2019 redovisas resultat från sammanlagt trettiofem svenska offentliga organisationer (myndigheter, kommuner och landsting) i hur mogna de är digitalt. Det vill säga hur bra de är på att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen och hantera övergången från analoga till digitala tjänster och verktyg i interaktionen med privatpersoner och företag.

– Stora delar av svensk offentlig sektor dras med en hög digital skuld. Det betyder att tidigare digitala investeringar och inköp som finns kvar i organisationen ligger som en hämsko och kostar pengar och resurser, säger forskaren Johan Magnusson, en av författarna till rapporten.

Ett exempel är förlegade lärplattformar som finns i många kommuner. Dessa har köpts in av kommunerna som nu måste utveckla dem själva, eller anlita konsulter, samtidigt som användarna upplever att de inte får den digitala tjänst de behöver.

– För att lyckas med sitt digitala arbete i framtiden behöver det offentliga framförallt undvika att hamna i digital skuld, säger Johan Magnusson.

För att mäta och följa upp graden av digital mognad inom den offentliga sektorn har forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringskansliet tagit fram modellen Dimios (Digital mognad i offentlig sektor). Genom att sammanställa faktorer som i forskningen bevisats värdefulla för organisationers förmåga att realisera nyttan med digitaliseringen, så som digital förmåga och digitalt arv, kan man sedan skapa förutsättningar för en accelererad digitalisering.

– För att bli bättre, och snabbare, på att ställa om digitalt behöver exempelvis kommunerna se över sitt digitaliseringsarbete både internt och externt. I dag fokuserar många på att försöka effektivisera interna processer, exempelvis kring bygglov eller inom socialtjänst genom automatisering. Men då antar man att det som skall levereras är samma tjänster som tidigare, säger Johan Magnusson.

Förutom frågan om den digitala skulden, är det tydligt i rapporten att även den digitala styrningen ligger på en låg nivå.

– Det nya digitala landskapet med olika tjänster och funktioner kräver ett nytt sorts strategiskt ledarskap för att styra de digitala satsningarna och lotsa organisationen framåt i syfte att dra nytta av digitaliseringen. Men de flesta organisationer har inte hittat det ledarskapet och saknar tillförlitliga beslutsunderlag, säger Johan Magnusson. 

Kontakt:
Johan Magnusson, telefon: 073−310 0327, e-post: johan.magnusson@ait.gu.se

Rapport: Digital mognad i offentlig förvaltning 2019, tillgänglig via www.digitalforvaltning.se/rapporter
Dimios: https://www.digitalforvaltning.se/dimios/
Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är ett forskningscentrum bestående av forskare och lärare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm: www.scdi.se

Peter Larsson
Kommunikatör
Tel: 0730-791172
E-post: peter.larsson@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Stora delar av svensk offentlig sektor dras med en hög digital skuld. Det betyder att tidigare digitala investeringar och inköp som finns kvar i organisationen ligger som en hämsko och kostar pengar och resurser.
Johan Magnusson, docent