OPEN WEEK - Gothenburg Design Festival powered by HDK. 20-26 november 2017.

Välkommen till OPEN WEEK – Göteborg Designfestival 2017. HDK – Högskolan för design och konsthantverk bjuder in alla till att utforska nya idéer om lärande, arbete och social jämlikhet. Programmet är skapat av studenter, alumner och personal i samarbete med kulturinstitutioner, partners och lokala och internationella utövare. Genom över sjuttio utställningar, event, workshops och samtal uppmuntrar Open Week förmågan att se, tänka, skapa och reflektera.

Programmet till Göteborg designfestival finns nu på gothenburgdesignfestival.se

Open Week består av åtta plattformar belägna på mötesplatser och institutioner runtom i staden och angränsade områden. Varje plattform belyser olika aspekter av ”öppenhet”:

  • OW Journal - En publiceringsplattform och virtuellt utställningsrum
  • SPÄTI – En after-work plattform där samtalsämnen och människor möts.
  • OW BAMA - En utställning som visualiserar ett ekosystem av kunskaper. Utgångspunkt är HDK:s designstudenters examensprojekt 2017. 
  • OW YOUTH/CHILDREN - Ett program där du aldrig är för gammalt för att leka
  • OW DISPLAYS – En samling utställningar om att curatera utbildning, lärande och utövande 
  • NIGHT SCHOOL HDK - En öppen läroplats som vänder ut och in på universitetet
  • OPEN STUDIO - Ett nätverk av öppna designstudios som avslöjar hur samtida praktik fungerar
  • ÖPPET HUS - En dag som ger alla svar som du kanhända ha om HDK. Samtidig med öppet hus på Akademin Valand.

Onkar Kular, professor i designinterventioner och konstnärlig ledare för Open week:

– Göteborg Designfestival är ett tillfälle att synliggöra viktiga frågor som diskuteras inom Göteborgs kreativa och akademiska miljöer. Genom sina olika plattformar vill Open Week utgöra en designfestival som kan organisera, diskutera, pröva, stödja och samtidigt agera inom lokala, nationella och internationella forum. 

FESTIVALPLATSER OCH PARTNERS INKLUDERAR
Röhsska museet, Stadsbiblioteket, Riksarkivet, Blå Stället, Sjumilaskolan I Biskopsgården, Göteborg & Co, Svensk Form, ADA, Art Inside Out, universitetets huvudbyggnad & Humanistiska biblioteket (Göteborgs universitet), Viktors Kaffe, Chalmers, Göteborgs stadsmuseum, Sahlgrenska sjukhuset, Iaspis med flera

PRESSINBJUDAN November 20
Pressvisning måndag 20 november kl 11.00. Start på HDK, Kristinelundsgatan 6-8 för vidare visning på Röhsska museet.
Professor Onkar Kular och prefekt Ulf Dalnäs presenterar aktiviteter och plattformar inom Open week.  Efter informationen visning av aktiviteterna i HDK-huset samt utställningen OW BAMA på Röhsska museet.

Anmäl deltagande till kommunikatör carina.krantz@hdk.gu.se.

KONTAKT
Onkar Kular
, Professor i Designinterventioner vid HDK & konstnärlig ledare av Open week
Tel: 0766-186 805, onkar.kular@gu.se

Ulf Dalnäs, prefekt
Tel: 0708-734 017, ulf.dalnas@hdk.gu.se

Carina Krantz, kommunikatör
Tel: 0701-463 996, carina.krantz@hdk.gu.se

PRESS IMAGES

Porträttbild av Onkar Kular. Fotograf: Jean-Baptiste Béranger

Programmet i urval. (Hela programmet på gothenburgdesignfestival.se)

Måndag 20 november: vernissage på HDK, Röhsska, Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken, Riksarkivet, Sahlgrenska sjukhuset, Humanistiska biblioteket, Viktors Kaffe och Sjumilaskolan i Biskopsgården. Utställningarna som ger samtal, workshops och visningar på flertalet språk under veckan. Premiär för SPÄTI, designad och arrangerad av Markus Miessen och Studio Nock.

Tisdag 21 november invigs utställningen Reality Check på Göteborgs Stadsmuseum. Linda Hilfling Ritasdatter, Nikita Mazurov & Jonas Ingvarsson ger ett minisymposium med fokus på böcker, kod och nätverk. Nina Due, chef för Röhsska museet, modererar ett samtal mellan danske arkitekten Carsten Hoff och designern Markus Bergström. Night School HDK startar med workshop/visning av Bruce Lee & Intersectional Teaching av Lory Dance och Unexpected Opportunities workshop av Jonathan Appelfelt.  Dagen avslutas med Alejandro Arevena/Elemental, samtal och paneldiskussion i samarbete med Chalmers.

Onsdag 22 november börjar med stadsvandring med författaren och musikern Magnus Haglund. Lunchsamtal med curator Jan Boelen (ledare för Istanbuls konstbiennal) följt av professor Peter Lang i samtal med Andrea Malanski om digitalt bevarande och kulturarv. Eftermiddagen kommer innehålla workshop i fanzine-skapande. På kvällen hålls ett samtal med Daniel Rybakken, mottagare av Söderbergspriset 2017, på Stadsbiblioteket. Kvällens Night School innehåller event med Precarious Workers Brigade och Shadow Curriculum med Fredric Gunve och Judith Seng.

Torsdag 23 november: lunchsamtal med Morten Nottelman. Night School: en kurs i hur göra arbetsprov till konstskola, en matworkshop/pratshow av Globala Tanter och She's a Show by Hanna Bergman och Linda Hintz.

Fredag 24 november: Öppet Hus på HDK med workshops, musik och event hela dagen. Öppet Hus hålls även på Akademin Valand. Inom Night School hålls ett publikt samtal om migration, kulturarv, institutioner och social jämlikhet med Alessandro Petti, Mahmoud Kershavas, Gabi Dolff-Bonekamper (del av PARSE dialogue), samt vidare en workshop med Linda Hintz. Ett samtal om Konsthantverk och Etik med Christien Meindertsma & Jessica Hemmings äger rum på Röhsska museet. Designkanalen, i samarbete med Blå Stället, besöker HDK. Open Studios event kommer att äga rum runtom i Göteborg under fredagen.

Lördag–söndag 25-26 november: flerspråkiga workshops, workshop med Play Without Borders på Blå Stället, kurs i bokbinderi av konstnären Olle Essvik och ett avslutningsevent arrangerat av HDK-kursen Design Politics med Stephen Truby, Hannes Grassegger och Christina Varvia från Forensic Architecture.

Open week samarbetar även med Art Inside Out och deras nuvarande residensdeltagare Samir Alj Fält & Byggstudio i en workskop och med OW Journal.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media