Pandemins påverkan på friluftslivet kartläggs

En studie vid Göteborgs universitet ska undersöka hur Coronapandemin har ändrat friluftsvanorna i Västra Götaland. Med hjälp av allmänheten hoppas forskarna få en bild av naturens roll för människor i kristid.

− Det finns indikationer på ett kraftigt ökande intresse för natur och friluftsluftsliv, en situation vi inte befunnit oss i tidigare och som flera medier också har rapporterat om. Det är på många sätt positivt, men är samtidig en utmaning eftersom ett ökat tryck på naturområden kan leda till en större påverkan än de klarar av, säger Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi och ansvarig för studien.

Tidigare forskning har pekat på att friluftsliv kan vara bra för såväl den fysiska som mentala hälsan. I en tid av isolering och social distans är det därför intressant att se på hur naturen kan erbjuda en möjlighet att lämna hemmet för att få energi och återhämta sig. Det kan också handla om att använda naturen som ett sätt att socialisera utan att vara rädd för att bli smittad.

− Resultatet från studien kommer förhoppningsvis visa på betydelsen av friluftslivet för oss alla samt naturens roll under en kris. Dessutom kan kunskapen vara med till att öka förståelsen för hur förvaltning av naturområden behöver anpassas till de utmaningar som ett ökat besökstryck innebär.

Detta gäller såväl skyddade områden som naturreservat och nationalparker, men även offentliga gröna områden och stadsparker. Mer långsiktigt kommer resultaten från studien också att bidra till forskning för bättre planering av våra friluftsområden samt transport, folkhälsa och tillgång till natur.

− Det här är en situation vi inte befunnit oss i tidigare och det är därför extra viktigt att ha koll på nya utvecklingar, speciellt de som händer plötsligt och går fort. Kan vi dessutom peka på betydelsen av friluftslivet och naturen, då kanske båda kan komma få en större roll i framtiden, framför allt inom den kommunala fysiska planeringen, säger Andreas Skriver Hansen.

För mer information:
Andreas Skriver Hansen, fil. dr i kulturgeografi, e-post: andreas.hansen@geography.gu.se

Fakta om studien
Kartläggningen av friluftsvanor och vistelse i naturen under Coronautvecklingen i Västra Götaland genomförs av Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgsregionen inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Den genomförs i form av en enkät där frågorna riktar sig till alla som uppehåller sig i Västra Götaland, oavsett om de bor i eller utanför området. Sista möjlighet att svara på enkäten är den 31 oktober 2020. 

Länk till enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/2br7o8j8omr4

Thomas Melin
Pressekreterare
Göteborgs universitet
telefon: 031–786 34 04, 073–404 20 21
e-post: thomas.melin@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det finns indikationer på ett kraftigt ökande intresse för natur och friluftsluftsliv, en situation vi inte befunnit oss i tidigare och som flera medier också har rapporterat om. Det är på många sätt positivt, men är samtidig en utmaning eftersom ett ökat tryck på naturområden kan leda till en större påverkan än de klarar av.
Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi och ansvarig för studien