Pija Lindenbaum får stort litteraturpris vid Göteborgs universitet

Report this content

Författaren och illustratören Pija Lindenbaum är mottagare av Sixten Heymans pris 2022 med en ovanligt stor prissumma på 910 000 kronor. Hon tar emot priset vid en ceremoni den 26 april och deltar också i ett samtal kring sitt författarskap på Göteborgs universitet den 27 april.   

Pija Lindenbaum har skapat en lång rad välkända och älskade bilderböcker med egensinniga barnkaraktärer som Gittan, Kenta, Lill-Zlatan, Åke och Else-Marie. Böckerna behandlar ofta svåra frågor, men med mycket humor och igenkänning. De har bland annat översatts till engelska, tyska och japanska.

Det var efter att en jury vid Humanistiska fakulteten tagit fram förslag till pristagare som Universitetsstyrelsen fattade beslutet att Pija Lindenbaum skulle bli mottagare till Sixten Heymans pris 2022.

Motiveringen till priset lyder:
För ett författarskap vars precisa och nyansrika berättelser om barn och deras möte med normer och rädslor har förnyat bilderbokstraditionen. I verk som Else-Marie och småpapporna (1990), Kenta och barbisarna (2007), Vitvivan och Gullsippan (2021) och böckerna om Gittan (2000, 2001, 2003, 2011) framträder en värld där verklighet sömlöst möter fantasi och där leken fungerar frigörande i en stressad och svårtolkad samtid. Med oförutsägbar humor och en starkt utvecklad känsla för bilden som kommunikationsbärare fångar Lindenbaum barnets kreativa försök att handskas med livets alla små och stora katastrofer.

Sixten Heymans pris bygger på en donation från 1930-talet till det som då var Göteborgs högskola. Göteborgs universitet förvaltar donationen och delar ut avkastningen vart tredje år. Prissumman beror på hur bra de fonder gått som donationen är investerad i och är olika varje gång, oftast runt 300 000 kronor. Under de senaste åren har avkastningen blivit extremt god och Pija Lindenbaum får därför ta emot 910 000 kronor vid en ceremoni där bland annat Sixten Heymans familj kommer att delta.

Prisceremonin äger rum den 26 april klockan 16.00 på Humanisten, Göteborgs universitet och i samband med den berättar Pija Lindenbaum om sitt författarskap inför publik, deltar gör allmänheten, skolungdomar samt särskilt inbjudna gäster. Dagen efter, den 27 april klockan 10.15–11.30, deltar hon i ett samtal med sin förläggare Erik Titusson inför universitetets studenter och personal, även det i Humanistiska fakultetens lokaler, Renströmsgatan 6, Göteborgs universitet. Allmänheten är välkommen även den 27 april, i mån av plats.

Vem Sixten Heyman var
Sixten Heyman tillhörde en släkt som var välkänd i Göteborg vid förra sekelskiftet. Hans far och farbror importerade tyger och medverkade till industrialiseringen i Göteborg inom tygbranschen. Vävnader, möbeltyger, gardiner och mattor tillverkades i deras fabriker, de startade bland annat gardinfabriken i Almedal.

Sixten Heyman var ungkarl och dog 43 år gammal den 25 september 1927. Enligt hans testamente skulle flera donationer delas ut som skulle placeras i fonder för framtida avkastning. Den största enskilda donationen gick till dåvarande Göteborgs Högskola, som i testamentet erhöll 100 000 kronor för att bilda en fond med benämningen Sixten Heymans fond för författare och vetenskapsmän.

Varannan gång går priset till en svensk skönlitterär författare och varannan gång till en svensk forskare inom ”den naturvetenskapliga grenen, förnämligast astronomi, geologi och kemi, för upptäckt eller utgivet arbete inom nämnda vetenskapsgren”.

Den första prisutdelningen ägde rum i april 1938, elva år efter donators bortgång. Bland de författare som tidigare fått Sixtens Heymans pris finns Sara Lidman, Kerstin Ekman och Klas Östergren. Pija Lindenbaum är den femtonde mottagaren av litteraturpriset från Sixten Heymans donation.

Läs mer

För mer information kontakta:
Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 4390, e-post: asa.arping@lir.gu.se

Carina Elmäng
Kommunikatör
Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 35 77

e-post: carina.elmang@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Prenumerera

Media

Media