Ringmärkta loppisfynd följs genom livet

Report this content

Ringmärkta loppisföremål i secondhandaffärer runt om i Göteborg väntar på sina nya ägare. Köparna uppmanas berätta i sociala medier vad de upplever och gör tillsammans med föremålet, genom hashtaggen #reheritage.

Bakom experimentet står Anna Bohlin och Staffan Appelgren, socialantropologer vid Göteborgs universitet, och masterstudenten Ingrid Saori Furuta från Högskolan för design och konsthantverk (HDK). Det som forskarna vill undersöka är människors relation med saker över tid.

– I tidigare fältarbete har vi sett att människor ofta pratar om saker med historia som om de lever, eller har en själ. I det här experimentet fördjupar vi det temat, och undersöker det på ett annorlunda sätt, säger Anna Bohlin.

Syftet är dels att få information om var sakerna hamnar, hur länge de stannar i någons ägo, och om de eventuellt går igenom fler faser av ägande innan de återvinns eller kastas. Dels går det ut på att få kunskap om hur människors relationer med second-handföremål ser ut. 

– Även om tilltalet i experimentet är lekfullt ligger det en allvarlig fråga bakom. På sikt behöver vi veta mycket mer om vad det är som gör att vissa föremål blir kvar hos oss länge, medan andra snabbt skickas vidare. Vad är det som driver människor till att ta hand om saker, och hur uttrycker de själva sina relationer till ting som cirkulerar?

Experimentet är en del av projektet Re:heritage som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet fokuserar på cirkuleringen av materiell kultur på secondhandmarknaden, och studerar det växande intresset för använda föremål som ett slags bevarande av gamla ting som skiljer från hur kulturarv hanteras inom traditionella institutioner som exempelvis museer. Istället för att vara inlåsta i montrar på museum, används de i vardagen och lever vidare in i nutiden.

Läs mer om Re:heritage

Mer om ringmärkningsexperimentet

Ringmärkningsexperimentet på Facebook

Hur många föremål handlar det om?

Några hundra. Hittills har ungefär ett hundratal föremål ringmärkts, och under våren kommer ytterligare några hundra att märkas.

Vad är det för sorts föremål?

Olika typer av föremål har fått etiketter, som kläder, möbler, prydnadssaker, vaser, lampor, böcker, skor, väskor och ramar.

När har de satts ut?

De första hundra sattes ut i februari, och fler planeras under mars och april. Det första svaret kom redan efter två dagar efter den första märkningen, och var en mugg som hade hamnat hos RISE Göteborgskontor.

Kontakt 

Anna Bohlin, anna.bohlin@globalstudies.gu.se, 031-786 4144

Staffan Appelgren, staffan.appelgren@gu.se, 031-786 4333

Ingrid Saori Furuta, gusfurin@student.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

På sikt behöver vi veta mycket mer om vad det är som gör att vissa föremål blir kvar hos oss länge, medan andra snabbt skickas vidare.
Anna Bohlin