Risk för politisk urvattning med tvärsektoriell styrning

I den kommunala förvaltningen anställs allt fler tjänstemän med ansvar för tvärsektoriella frågor, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Dessa tjänstemän anses behövas på grund av verksamheternas ökade komplexitet. Samtidigt innebär deras arbetssätt och position i organisationerna att viktiga politiska värdekonflikter blir otydliga. Det framkommer i en avhandling från Göteborgs universitet.

Gemensamt för dessa tjänstemän, ofta kallade strateger, är att de har formella uppdrag att övervaka och lobba för strategiska politikområden som ska genomsyra hela verksamheten. Utan formella maktbefogenheter ska de ändå leverera resultat. De mer informella påverkansmöjligheter de då utvecklar ligger i linje med nyare sätt att styra, men kan också bidra till att maskera politiska värdekonflikter.

– Strategerna skaffar sig inflytande bland annat via nätverksbyggande, säger Petra Svensson som skrivit avhandlingen.

I det kontaktskapande arbetet väljer de att vinkla en fråga olika beroende på vem de för tillfället talar med. Exempelvis kan en strateg som ska lyfta barns levnadsförhållanden i kommunen med socialdemokratiska politiker prata om jämlikhet, men när de pratar med borgerliga politiker betonas istället barns rätt till god hälsa.

– I slutändan blir faktiska resultat realiserade, men arbetssättet kan göra att viktiga politiska värdekonflikter inte kommer upp till diskussion, säger Petra Svensson.

– Samtidigt är tvärsektorstrategerna hängivna sin roll som tjänstemän i den politisk-administrativa organisationen och är väldigt måna om att lyssna in politiken. 

För sin studie har Petra Svensson intervjuat 27 kommunala tvärsektorstrateger, jämfört cirka 100 platsannonser för olika kommunala tjänstemannakategorier samt genomfört en enkätstudie riktat till fyra professionella nätverk som samlar kommunala strateger.

När hon varit ute och föreläst om sina resultat har hon fått ett stort gensvar för att hon tydliggör dilemman kring strategernas funktion som de själva, och kollegor, har svårt att sätta ord på. Tvärsektorstrategerna befinner sig i en skärningspunkt mellan ett traditionellt hierarkiskt förvaltningssätt och nyare tänk baserade på nätverksstyrning och ”deliberation”, att lösningar vaskas fram i breda diskussioner mellan olika aktörer – utanför och inom förvaltningen. 

– Många jag träffat är lättade över att få lyfta krockarna mellan dessa olika förvaltningstraditioner, säger Petra Svensson.

Hon ger också några förslag på hur tvärsektorstrategernas arbete i förvaltningarna kan förbättras.

– Håll koll på perspektivträngseln. De flesta tvärsektoriella frågor har bäring på varandra. När dessa presenteras en och en skapar det en överbelastning i systemet. Ett sätt att komma runt detta och skapa mer samordning är exempelvis att inrätta råd som samlar flera strategier under ett paraply.

– Kom också ihåg att det nya sällan är helt nytt, utan istället handlar det om nya angreppssätt för analys. Många aspekter av de tvärsektoriella perspektiven finns redan i löpande verksamhet. Utgå ifrån detta istället för att lägga det strategiska som något nytt ovanpå.

För mer information kontakta:
Petra Svensson, telefon 031–786 5921, 0705-666736, mejl: petra.svensson@spa.gu.se

Avhandlingens titel: Cross-sector strategists. Dedicated bureaucrats in local government administrations.

Mer om avhandlingen finns på: http://hdl.handle.net/2077/54242

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media