Skogsbranschens digitalisering i fokus på konferens

Vid konferensens Skogens digitalisering kommer ny forskning från Göteborgs universitet presenteras som visar hur digitaliseringen förändrar premisserna för hur skogsbolagen kan göra affärer i framtiden. Följdeffekterna är att tidigare konkurrenter kan ses som potentiella samarbetspartners. 

Kaffedrickande och skogsbesök har varit centrala tillvägagångssätt inom skogsindustrin för relationsbyggande med skogsägare och en grund för framtida affärer. Digitaliseringen för dock med sig andra sätt att se på affärsrelationer. Nya digitala företag, som exempelvis Uber och AirBnb, tänker idag radikalt annorlunda vad gäller just affärsrelationer, vilket är möjligt även för skogsbranschen.

– Uber och AirBnb är företag som specialiserar sig på att matcha utbud och efterfrågan mellan människor. Exempelvis Uber har av många beskrivits som ett taxibolag, men det är en föråldrad beskrivning av denna typ av bolag. Vad de gör och inte gör begränsas snarare av vilka behov hos människor som de kan hjälpa till att uppfylla. Det är därför föga förvånande att Uber nu också är en plattform för matleverans, vård- och lastbilstransporter, säger Frida Ivarsson, doktorand.

Det är således hur ett företag använder sig av digital teknik för att sammanlänka människor och leverera en bred palett av tjänster som skapar nya affärsmöjligheter. Det gör att tidigare skarpa branschgränser suddas ut, menar hon.

– Skogsbolag som idag verkar som mellanhänder för skogsråvara behöver vidga blicken för vilka tjänster man kan erbjuda med den digitala tekniken. Därför kan ett skogsbolag mycket väl identifiera digitala affärsidéer kring exempelvis försäkring, jakt, turism eller idrottsverksamhet, säger Frida Ivarsson.

För att besvara några av frågorna hur framväxten av digitala förmågor inom skogsindustrin kan främjas arrangeras för första gången konferensen Skogens digitalisering. Konferensen är en chans för universitetet att nå ut med den forskning de gör till en bredare publik samt att dela erfarenheter och skapa relationer mellan akademi och näringsliv. Bland talarna finns representanter från bland annat AstraZenca, Sydved, Skogsstyrelsen och SCDI.

– Konferensen handlar om att bygga kunskap kring hur värde inom skogsnäringen skapas i en digital tid. Skogsbolagen och akademien har ett gemensamt intresse i att förstå hur en affärsrelation byggs i en digital värld och dess organisatoriska följdeffekter, säger Frida Ivarsson.

Representanter för media är välkomna att delta.

Datum: Onsdag 27 februari 2019, från kl. 9:30  
Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg
Mer information och anmälan: https://scdi.se/skogens-digitalisering/
Kontakt: Frida Ivarsson, telefon: 073–063 3463, e-post: frida.ivarsson@ait.gu.se

Peter Larsson
Kommunikatör
Tel: 0730-791172
E-post: peter.larsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

Skogsbolag som idag verkar som mellanhänder för skogsråvara behöver vidga blicken för vilka tjänster man kan erbjuda med den digitala tekniken. Därför kan ett skogsbolag mycket väl identifiera digitala affärsidéer kring exempelvis försäkring, jakt, turism eller idrottsverksamhet.
Frida Ivarsson, doktorand