Skolans avreglering orsak till att alltfler unga kan tänka sig diktatur

Var femte svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst och var fjärde tycker inte det är så viktigt att få leva i en demokrati. Nästan var tredje tycker det vore bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare istället för demokrati. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet. Detta är en helt ny trend som inte kunnat ses tidigare.

– Omgörningen av skolan är den enskilt viktigaste orsaken till attitydförändringarna, säger forskaren Staffan I. Lindberg som tillsammans med kollegan Richard Svensson gjort den svenska delen av World Value Survey, vilken mäter folks värderingar i en lång rad länder.

– En stor grupp av ungdomarna upplever att de befinner sig i ett system som dömer ut dem på förhand, säger Staffan I. Lindberg. Och att detta system skapats medvetet av demokratiskt valda politiker – så vad har de för nytta av demokratin? Den har betytt att de inte har någon chans att ta sig fram i livet.

Forskarna har sökt förklaringar till attitydförändringarna i sådant som den rådande ekonomiska krisen, invandring från icke-demokratiska länder eller att det skulle handla om ansvarslös ungdomlig radikalism. Men istället fann de att det svikande stödet för demokrati starkast var kopplat till skolans avreglering de senaste decennierna.

Kommunaliseringen i slutet av 80-talet, den följande friskolereformen och det fria skolvalet, har gjort att den svenska skolan idag är världens mest avreglerade. Samtidigt har utvecklingen lett till en förändring av grundläggande principer för skolan menar forskarna.

– Principen om allas rätt till likvärdig och högklassig utbildning vägledde reformerna av skolväsendet från 40-talet och framåt, säger Staffan I. Lindberg.

– Denna har idag ersatts av en marknadsprincip som utgår ifrån att vissa barn och unga måste få sämre utbildning än andra. Vi är inte längre alla lika mycket värda. Det är det budskap som systemet politikerna skapat förmedlar.

Och på den här marknaden är det en ökande grupp som känner sig utslagna på förhand. Skolmarknaden ser de som en del av det demokratiska samhällssystemet. Och när detta inte kan ge dem några framtidsutsikter växer föreställningarna att ett auktoritärt system istället skulle kunna ställa saker tillrätta.

Undersökningens titel: Rösträtt till salu. Det nya hotet mot demokratin.

Kontakt:
Staffan I. Lindberg, tel: 031-786 1226, mobil: 0733-761540
Lars-Olof Karlsson, kommunikatör: 031-786 4841

Lars-Olof Karlsson
Informatör
Tel: 031-786 4528
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 5 900 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera