Sociala jämförelser kan få oss att agera mer miljövänligt

Att med förändrade sociala normer öka människors miljövänliga beteende ger mer bestående effekt än att försöka förändra beteendet med tävlingsbaserade metoder. Det visar en avhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.

Magnus Bergquist har i sin avhandling testat olika metoder för att öka människors miljövänliga beteende. I nio experiment, med totalt knappt 2 000 deltagare, testade han tävlingsbaserade metoder jämfört med metoder baserade på sociala normer.

Tävlingsinriktade metoder kunde exempelvis vara att få ett pris för att spara mest el i kvarteret. Normbaserade metoder kunde handla om att deltagare i experiment om elkonsumtion informerades om att 90% av andra som deltar i experimentet anser att energibesparing är positivt".

Han fann att de tävlingsbaserade metoderna visserligen skapade större engagemang i stunden, men att effekterna blev mer kortvariga än när sociala normer användes för att påverka beteendet. Det visades exempelvis i ett experiment som gick ut på att spara el.

– En grupp som testades med en tävlingsbaserad metod sparade mycket el inledningsvis, men redan efter en vecka var deras förbrukning tillbaka på ursprungsnivån, säger Magnus Bergquist  

– I den andra gruppen, med en normbaserad påverkansmetod, sjönk elförbrukningen långsammare men stadigare än i ”tävlingsgruppen”. Och här kunde vi också se att deltagarna sparade el under en längre period.

– En annan viktig skillnad är att normbaserade metoder tycks ge en ”spillover”-effekt; minskar du elförbrukningen kanske du också exempelvis börjar spara vatten. Den effekten ser vi inte i tävlingsbaserade metoder, säger Magnus Bergquist.

Vissa sociala normer påverkar också människors beteende mer än andra. I ett antal experiment som jämförde olika typer av sociala normer fann Magnus Bergquist bland annat att normer som beskriver vad andra människor väljer bort påverkar mer än de som beskriver vad andra väljer.

– En psykologisk förklaring kan vara att människor tolkar andras bortväljande som att de vill minska risken för något negativt medan andras aktiva val tolkas som att de ser en chans för något positivt, säger Magnus Bergquist.

– Och generellt är människor mer benägna att undvika risker än att ta chanser,

För mer information, kontakta: Magnus Bergquist, telefon 031-7861673, mejl: magnus.bergquist@psy.gu.se

Avhandlingens titel: Using social norms in energy conservation interventions

Mer om avhandlingen på: http://hdl.handle.net/2077/54489

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Påverkan via normer ger mer långsiktiga förändringar i miljöbeteende, med tävlingsinriktade metoder ger intensivare men kortsiktigare effekter.
Twittra det här