SOM-undersökningen 2018: Rekordhögt stöd för EU

När Sverige på söndag går till val till Europaparlamentet gör vi det med ett rekordhögt stöd för det svenska EU-medlemskapet – 59 procent av svenskarna är för ett EU-medlemskap. Det visar 2018 år nationella SOM-undersökning.

– En rimlig tolkning är att Brexit-processen och funderingar kring vilka konsekvenserna av ett brittiskt utträde kommer att bli har bidragit till att öka stödet för det svenska medlemskapet, säger forskaren Linda Berg, föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

Svenskarnas stöd för ett svenskt EU-medlemskap är nu det högsta sedan SOM-institutet började mäta frågan 1991. Efter den brittiska EU-omröstningen 2016 spådde många att också det svenska EU-missnöjet skulle öka. Den senaste nationella SOM-undersökningen, som genomfördes under hösten 2018, visar tvärt om ett rekordhögt stöd för EU-medlemskapet.

Stödet har ökat från 49 procent hösten 2016 (efter att britterna röstade om Brexit) till 59 procent hösten 2018. Ännu fler, 68 procent, ogillar tanken på ett Swexit, alltså ett svenskt utträde ur unionen. Andelen positivt inställda till EU har ökat ända sedan början av 2000-talet, även om det var en liten nedgång i samband med den ekonomiska krisen. Men Brexit verkar däremot snarast ha bidragit till en ytterligare ökning av stödet för EU.

Kvinnor är nu lika positiva till ett svenskt EU-medlemskap som män – för 20 år sedan var männen tydligt mer positiva än kvinnorna. Jämfört med för 20 år sedan syns också en skillnad i inställningen till EU bland de yngsta åldersgrupperna – från att ha varit bland de mest EU-skeptiska är dessa nu de mest positiva.

Inte odelat positiv EU-opinion
Det går dock inte att dra slutsatsen att den svenska EU-opinionen är odelat positiv. Bara en av fyra uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

– Detta är en noterbart låg andel, även med tanke på att här finns en relativt stor andel som svarat att de varken har ett högt eller lågt förtroende, säger Linda Berg.

Den nationella SOM-undersökningen 2018 visar ändå att de flesta upplever att EU-medlemskapet påverkar Sverige på ett positivt sätt – det gäller till exempel frågorna om militär säkerhet, miljö, ekonomi och sysselsättning. Den enda fråga där svenskarna upplever en negativ påverkan från EU är frågan om invandring. Det finns också stor skillnad bland de politiska partiernas sympatisörer – mest påtagligt är att andelen negativt inställa till EU är högre bland Sverigedemokraternas sympatisörer än bland andra partiers sympatisörer.

”Det är bra som det är”
Det finns heller ingen efterfrågan av fördjupad europeisk integration. Till exempel tycker endast 16 procent att det är bra om EU utvecklas till ett Europas förenta stater, och bara en av tio vill att Sverige ansluter sig till euron.

– Detta tyder på att de flesta tycker det är bra som det är och vill behålla status quo, säger Linda Berg.

Fakta

  • Rekordhögt stöd för EU av Linda Berg, Kajsa Evertsson, Elisabeth Falk och Maja Sörebro är ett kapitel i SOM-institutets kommande antologi Storm och stiltje.
  • Kapitlet Rekordhögt stöd för EU är ett resultat av ett samarbete mellan SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) och SOM-institutet.
  • Till kapitlet Rekordhögt stöd för EU (pdf).
  • För mer information om kapitlet Rekordhögt stöd för EU, kontakta Linda Berg, föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU) och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Telefon: 031–786 4062, 073–931 5915, e-post: linda.berg@pol.gu.se 
  • Kapitlen i Storm och stiltje baseras på SOM-undersökningen 2018, som bygger på ett obundet slumpmässigt urval av boende i Sverige som är mellan 16 och 85 år gamla. 21 000 personer (bruttourval) fick ett av sex delvis olika formulär som de besvarade antingen postalt eller via webben. Svarsfrekvens (netto) är 53 procent. En fullständig metodredovisning finns på SOM-institutets hemsida (pdf).
  • Hela antologin Storm och stiltje släpps digitalt 27 juni, och blir då fritt tillgängligt på SOM-institutets hemsida www.som.gu.se.

Ulrika Hedman
Adminstratör SOM-institutet

E-post: ulrika.hedman@som.gu.se 

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera