Stora risker med varmare klimat vid den tredje polen

Report this content

En ny rapport från FN:s miljöprogram visar hur sårbar den tibetanska platån, också kallad den tredje polen, är för klimatförändringar och vilken betydelse platån har för bland annat två miljarder människor. En av rapportens huvudförfattare är Deliang Chen, professor vid Göteborgs universitet.

Den tredje polen är det unika höghöjdsområdet runt den tibetanska platån. Namnet kommer sig av att området hyser cirka 100 000 kvadratkilometer glaciärer, vilket är tredje mest efter polartrakterna. Men den tredje polen har på senare tid upplevt stigande temperaturer som kan leda till allvarliga konsekvenser i ännu större områden.

En ny FN-rapport om den tredje polen visar att området har värmts upp nästan dubbelt så mycket som det globala medelvärdet och att nederbörden har ökat betydligt. Effekten av detta är att vattennivåerna i sjöar har stigit med 1,4 decimeter per år, vegetationen grönskar en längre del av året och permafrosten har minskat.

Extrema händelser allt oftare 
– Det är mycket tydligt att det är mänskligt orsakad global uppvärmning som skapat uppvärmningen på den tibetanska platån, säger Deliang Chen, en av författarna till rapporten och professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

Uppvärmningen och den ökade nederbörden i den tredje polen leder till ökade variationer i klimatet. Detta innebär att årstiderna är mindre tillförlitliga och att extrema händelser som översvämningar, torka och katastrofer som kollapsande is kommer ske allt oftare.

– Risken för katastrofer ökar. Även om vattentillgången i allmänhet ökar på grund av glaciärsmältning och mer nederbörd, ser vi att vissa floder redan har passerat sitt maximala flöde. Andra floder kommer att göra det under de kommande årtiondena. På lång sikt finns det en oro för vattenbrist, säger Deliang Chen, som är en av dem som presenterar rapporten för FN:s miljöprogram den 28 april.

Många hotade djurarter
Större delen av den tredje polens befolkning är beroende av jordbruk för sitt uppehälle. Kraftigare väderomsvängningar, ökade översvämningar, torka och ökade temperaturer gör att deras försörjning hotas.

I rapporten betonas också de risker som mänskligt drivna klimatförändringar kan ha för det unika, regionala djurlivet. Tredje polen är hemmet för över 169 djur på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista över hotade arter. Det utgör över 9 procent av alla djur som finns i regionen.

Av dessa djur på IUCN:s rödlista är 16 kritiskt hotade, 66 utrotningshotade och 87 markerade som sårbara. Dessa inkluderar snöleoparden, jättepandan, den tibetanska antilopen och den svarthalsade tranan.

– Det här är en unik region, den måste skyddas, säger Deliang Chen.

FAKTA: Den tredje polen
Den tredje polen ligger runt den tibetanska platån och har cirka 100 000 kvadratkilometer glaciärer. Den kallas den tredje polen eftersom det är det största lagret av fruset vatten efter nord- och sydpolerna. Den tredje polen täcker över fem miljoner kvadratkilometer och sträcker sig från Afghanistan i väst till Kina i öster. Det inkluderar bergskedjorna Pamir-Hindu Kush, Himalaya, Hengduan, Tienshan och Qilian. Det är det högst belägna ekosystemet i världen, med de högsta bergstopparna och matar över 12 000 sjöar och mer än 10 flodsystem. Det är också känt som "Asiatiska vattentornet" eftersom det ger vatten till över två miljarder människor i Asien, 30 procent av världens befolkning.

Länk till sidan med FN-rapporten: A Scientific Assessment of the Third Pole Environment | UNEP - UN Environment Programme

Kontakt: Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi på Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet
deliang@gvc.gu.se Telefon: 0766-18 48 13

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70

e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media