Studier av luftens kemi

Luften omkring oss kan innehålla en mängd olika ämnen som kan skada vår hälsa eller påverka miljön. En typ av luftförorening är små partiklar, som till exempel smogg eller rökpartiklar. Hur sådana partiklar bildas i luften är fokus för en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Julia Hammes har i sin avhandling studerat en typ av aerosoler, alltså partiklar i luften, som kallas sekundära organiska aerosoler. Partiklarna som ingår i dessa system bildas när flyktiga organiska ämnen, från exempelvis växtlighet eller vägtrafik, oxideras i atmosfären. När detta händer kan nya partiklar bildas, eller så kan befintliga partiklar öka i storlek.

Kan försämra hälsa och luftkvalitet
De sekundära organiska aerosolerna kan ge negativa hälsoeffekter, minska luftkvalitén och påverka klimatet.

– De har till exempel en avkylande effekt på klimatet och kan därmed dölja en del av den globala uppvärmningen som är orsakad av växthusgaser. Deras betydelse för klimatet och deras negativa påverkan på luftkvalitén är ett starkt skäl till att bättre försöka förstå hur de bildas, säger Julia Hammes vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Har funnit nya hittills okända ämnen i aerosoler
Julia Hammes har undersökt atmosfärisk oxidation av flera olika ämnen, till exempel alpha-pinen från barrväxter, trimetylbenzen från vägtrafik, limonen från citrusträd och från doftämne som används inom kosmetika och rengöringsindustrin.

I sina studier har hon med hjälp av toppmoderna masspektrometriska metoder kunnat identifiera flera tidigare okända ämnen som bildats när alpha-pinen, trimetylbenzen och limonen reagerar i luften.

De ämnen som då bildades undersöktes under många olika experimentella förhållanden.

– Vissa av ämnena identifierades endast i gasfas. Våra resultat visar att kväveoxider kan motverka att dessa oxideras vidare i luften och bildar nya partiklar.

– Det är väldigt intressant att ser hur olika luftföroreningar påverkar varandra och därmed aerosolbildning. Om vi förstår kemin som ligger bakom hur aerosoler bildas så kan vi göra bättre uppskattningar av mängder och påverkan på luftkvalité och framtida klimatet.

Fakta Oxidation
Oxidation eller oxidering (från franskans oxydation), är en kemisk reaktion när ett ämne avger en eller flera elektroner.

Kontakt: Julia Hammes, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, telefon: 031-786 9074, e-post: julia.hammes@chem.gu.se
Alternativt: Mattias Hallquist, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, telefon: 031-786 9019, mobil: 0766-229019, e-post: mattias.hallquist@gu.se

Titel: Atmospheric Chemistry of Volatile Organic Compounds: Oxidation products, Mechanisms and Secondary Organic Aerosol Formation
Digital publicering: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58315

Handledare: Mattias Hallquist

Foto: Christian Mark Salvador

 

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är väldigt intressant att ser hur olika luftföroreningar påverkar varandra och därmed aerosolbildning. Om vi förstår kemin som ligger bakom hur aerosoler bildas så kan vi göra bättre uppskattningar av mängder och påverkan på luftkvalité och framtida klimatet
Julia Hammes vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet