Tradition, yta och förfall i årets examensutställningar på Akademin Valand

Under helgen 26–27 april öppnar fyra avgångsklasser från Akademin Valand vid Göteborgs universitet sina examensutställningar.

Som besökare av Akademin Valands tre examensutställningar får du en inblick i vad som upptar nästa generations konstnärer inom fotografi och fri konst. Utställningarna är placerade på olika platser i Göteborg, och är öppna för allmänheten en bit in i maj.

1000 m²
Först ut den 26 april är kandidatstudenterna i fri konst och deras examensutställning på Hus B2 i Gamlestan. Utställningen heter 1000 m²; en titel som syftar på den lokalyta studenterna under utbildningen har vetat en dag ska nyttjas för presentation av deras individuella konstnärliga undersökningar.

– Verken som visas är de slutgiltiga examensprojekt som varje enskild student arbetat med under året. Vissa av undersökningarna är pågående och några arbeten är kanske fragment från större oavbrutna konstnärliga utforskningar som kan ta nya oväntade riktningar i samband med det avbrott som uppstår vid ett publikt möte, säger klassen via Madeleine Hertz, kandidatstudent och pressansvarig.

Things We Will Forget
Dagen efter, den 27 april, öppnar examensutställningen med studenter från masterprogrammet i fri konst på Göteborgs Konsthall. Årets utställning heter Things We Will Forget och sätter fokus på att framtida generationer kommer att glömma mycket av det vi idag betraktar som oföränderligt.

Utställningen presenterar tolv studenters konstnärskap och rymmer bland annat verk som kretsar kring den pågående tidsepoken antropocen med dess klimatförändringar. En installation speglar en specifik byggnads olika stadier av förfall, och återskapar fantasirikt detsamma. I en annan del av konsthallen är ett ljudverk placerat i totalt mörker i kontrast till den visuella överstimulering som annars är typisk för vår tid.

This is not a Departure Hall
Samma dag öppnar avgångsstudenterna på kandidat- samt masterprogrammet i fotografi sin gemensamma utställning på Röda Sten Konsthall. Utställningen heter This is not a Departure Hall och består av individuella arbeten samt fördjupande textarbeten på webbsidan ugotphotography.se. Studenterna arbetar även redaktionellt med en katalog som speglar studierna och examensarbetet. 

– Vår fotoutbildning, som är den enda i Sverige på högskolenivå, kretsar kring fotografiet som teknik, tradition och idé. I en undersökande och kritisk anda skapas fotografiska arbeten som både ifrågasätter och knyter an till traditionen samt framställer nya bilder och påståenden att förhålla sig till, säger Stefan Jensen, adjunkt i fotografi vid Akademin Valand och ansvarig lärare.

Information om vårens studentutställningar
Utöver de tre examensutställningarna anordnas även utställningar av de andra studentgrupperna samt filmvisningar med studenterna i filmisk gestaltning. Läs mer om samtliga studentarrangemang här: Studentutställningar 2019

Info om examensutställningarna

1000 m²
Hus B2, Gamlestadsvägen
Examensutställning med studenterna på kandidatprogrammet i fri konst

Pressvisning hålls torsdagen den 25 april kl. 10.00
Utställningen håller öppet 26 april–6 maj
Vernissage 26 april kl.16.00–20.00

Presskontakt:

This is not a Departure Hall
Röda Sten Konsthall
Examensutställning med kandidat- samt masterstudenterna i fotografi

Ingen särskild pressvisning
Utställningen håller öppet 27 april–19 maj
Vernissage 27 april kl. 12.00–18.00

Presskontakt:

Things We Will Forget
Göteborgs Konsthall
Examensutställning med masterstudenterna i fri konst

Ingen särskild pressvisning
Utställningen håller öppet 27 april–19 maj
Vernissage 27 april kl. 13.00–17.00

Presskontakter:

Cecilia Köljing
Kommunikatör
Akademin Valand vid Göteborgs universitet
Telefon: 070–141 21 64
E-post: cecilia.koljing@akademinvaland.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera