Val, politik och opinion: uppdaterad expertlista

Report this content

Inför höstens val har vi uppdaterat vår populära expertlista Val, politik och opinion. Här hittar du som är journalist forskare som ur en mängd olika perspektiv kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Du hittar expertlistan nedan och på Göteborgs universitets webb:

Observera att vi inte kan garantera att de som finns med på listan går att nå hela tiden, speciellt nu under sommaren. Om du inte får svar på telefon, prova att mejla istället.

Pressjour
Göteborgs universitets pressjour håller öppet alla vardagar under sommaren mellan klockan 9:00 och 15:00. Information om pressjouren finns i vårt pressrum.

Fler expertlistor
I Expertarkivet har vi samlat fler expertlistor med kontaktuppgifter till forskare vid Göteborgs universitet, både inom aktuella och mer tidlösa ämnen. Här hittar du bland annat listorna Sommarens ABC och Kriget i Ukraina.

Bilder
På ett en del av forskarna finns bild i Göteborgs universitets bildarkiv. Vänligen ange Göteborgs universitet som källa vid publicering.

Experter: Val, politik och opinion

Demokrati, representation & ideologi

Dagordningen i Sveriges riksdag: partipolitiska intressekonflikter, policyprocesser

 • Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se


Demokrati

 • Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Demokrati, politisk opinion, val

 • Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Könsskillnader i politiken

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld
 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 15 37, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val


Skillnader i åsikter mellan folket och de folkvalda

 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 15 37, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu


Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus


Politisk representation, särskilt på regional och kommunal nivå

 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

 
Europa & EU

Dansk politik

 • Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se


Europeisk säkerhetspolitik och transatlantiska relationer

 • Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian Hyde-Price talar engelska.


EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet


EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

 • Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam


Skotsk politik

 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors


Tysk politik

 • Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian talar engelska.


Val till Europaparlamentet

 • Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap och studierektor för Centrum för Europastudier, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

 

Kommunal & regional politik (särskilt Göteborg och Västra Götaland)

Koalitioner och vågmästare på kommunal nivå

 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson


Lokal demokrati och opinion i Göteborg


Lokala och regionala val, lokal och regional opinion


Kommunal politik och demokrati, politiker och politisk representation

 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson


Lokala småpartier

 • Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se


Västra Götalandsregionen

 • Lennart Nilsson, seniorforskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1595, e-post: lennart.nilsson@gu.se


Opinion

Allmänhetens förtroende för politiken


Allmänhetens förtroende för politiker, bedömningar av demokratin och viktiga samhällsproblem/frågor


Attityder kring olika energislag

 • Erik Jönsson, biträdande forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 4789, e-post: erik.jonsson@gu.se


Attityder till invandring och hur det påverkar förtroende för politiken, politiskt deltagande och till demokratin


Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik

 • Erik Jönsson, biträdande forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 47 89, e-post: erik.jonsson@gu.se
 • Johan Martinsson, universitetslektor i statsvetenskap samt föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Attityder till privatiseringar av offentlig verksamhet

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar


Attityder till vaccinationer


Befolkningens oro för organiserad brottslighet och inställning till kriminalpolitiska åtgärder

 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu


Hur ekonomin och uppfattningar om ekonomin påverkar väljarna

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar


Journalistik, medier & opinionsbildning

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier


Medieförtroende och uppfattningar om nyhetsmedier i politiken

 • Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, forskare och bitr. föreståndare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 4974, e-post: ulrika.andersson@som.gu.se


Opinionsbildning

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Opinion gällande utbildning- och åldersskillnader i attityder

 • Hilma Lindskog, doktorand i statsvetenskap, telefon: 073–613 2813, e-post: hilma.lindskog@gu.se


Opinion och medial debatt om skolpolitik


Opinionsundersökningar


Opinionsundersökningar i Sverige och internationellt

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar


Opinionsundersökningar och enkätdesign


Partiledarpopularitet


Skatter, skattesystem och attityder till att betala skatt


Vad som utmärker Sverigedemokratiska väljare

 • Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu


Väljarnas dagordning – befolkningens viktigaste samhällsfrågor

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar


Väljarnas klimatoro


Politisk kommunikation & retorik

Hur politisk retorik påverkar väljarbeteende och förtroende


Politisk kommunikation (partier) och sociala medier

 • Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se


Politisk kommunikation, språk/retorik, propaganda, valaffischer


Politisk reklam, kriskommunikation, valaffischer

 • Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se


Politisk retorik i tal, skrift och bild

 • Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se


Utomparlamentariska gruppers kommunikation i det offentliga rummet

 • Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se


Politiska sakområden

Klimat: Hållbara städer, kommuner och lokalsamhällen


Klimat: Hållbar utveckling och klimatpolitik


Klimat: Klimatetik, resurser och hållbarhet över tid och generationer


Klimat: Miljöpolitik och attityder till miljöpolitiska styrmedel


Klimat: Utformning av ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem


Kriminalpolitik


Migration och medier

 • Nora Theorin, doktor i journalistik, medier och kommunikation, telefon: 072–007 9163, e-post: nora.theorin@jmg.gu.se


NATO

 • Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian Hyde-Price, talar engelska.
 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Politisk styrning av skolan

 • Maria Jarl, filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, telefon: 031–786 2119, e-post: maria.jarl@gu.se, Twitter: @MariaJarl


Svensk invandringspolitik

 • Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Utveckling av migrationspolicyer

 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Andrea Spehar, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Utrikesföddas politiska integration

 • Maria Tyrberg, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se (föräldraledig under valet 2022)


Utrikes- och säkerhetspolitik

Välfärd och valfrihet

 • Anna Bendz, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 073–356 5555, e-post: anna.bendz@pol.gu.se


Sociala medier

Deltagande i digitala medier


Digital mediemoral

 • Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se


Digitaliseringens betydelse för demokratin

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld


Politisk kommunikation (partier) och sociala medier

 • Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se


Svenska partier & partipolitik

Allmänt

 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Invandringskritiska partier

 • Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Andrej Kokkonen, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se
 • Abby Peterson, professor emerita i sociologi, telefon: 031–786 4793, e-post: abby.peterson@socav.gu.se
 • Maria Tyrberg, postdoktor i statsvetenskap, 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se (föräldraledig under valet 2022)

Socialdemokraterna

 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors


Val, väljarbeteende & valdeltagande

Arbetsmarknadsförhållanden och politiskt beteende


Effekterna av ekonomiska ned- och uppgångar på valutfall och väljarbeteende


Förtidsröstning

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson


Personlighetstyper bland väljare av olika partier och till vänster och till höger

 • Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet, telefon 031–786 3092, e-post: anders.carlander@gu.se
 • Magnus Roos, forskare vid centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), telefon 031–786 5829, e-post: magnus.roos@cfk.gu.se

Regeringsbildning och val

 • Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, önskas bli kontaktad via e-post: johannes.lindvall@gu.se

Skillnad mellan extraval och ordinarie val

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson


Utlandsröster

 • Maria Solevid, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@gu.se


Valdeltagande – vem röstar och vem röstar inte?

 • Maria Solevid, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@gu.se


Valkompasser – design och användning

 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar


Vallöften, håller partierna det de lovar?


Vågmästarroll

 • Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Väljarbeteende

 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
 • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4672, 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors
 • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post soren.holmberg@pol.gu.se
 • Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar
 • Per Oleskog Tryggvason, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 4123, 070–992 3826, e-post: per.oleskog.tryggvason@som.gu.se

Övriga världen

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien


Genus i internationell politik

 • Ann Towns, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se


Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika


Övrigt om val

Mer om forskning i val, politik & opinion

Bloggar

Thomas Melin
Pressekreterare
Göteborgs universitet
telefon: 031–786 3404, 073–404 2021
e-post: thomas.melin@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera