Välkommen på seminarium om Mediebarometerns resultat 2018

Report this content

Den 24 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten av 2018 års Mediebarometer, den årliga undersökningen om svenskarnas medievanor.

Traditionella medieplattformar som FM-radio, tablålagd tv och papperstidningar fortsätter att tappa lyssnare, tittare och läsare medan de traditionella mediernas strömmade och digitala versioner ökar.

På seminariet den 24 maj presenterar Nordicom hela resultatet av Mediebarometern 2018. Det kommer bland annat att handla om hur vi använder medier, dess spridning på olika plattformar, hur medieanvändningen skiljer sig åt i olika delar av livet och om vilka som är villiga att betala för nyheter.

40 år av svenska medievanor
Mediebarometern genomfördes för första gången 1979 och självklart kommer dess 40 års-jubileum att uppmärksammas på seminariet.

− Vi kommer att presentera helt unika siffor och exklusiva analyser som inte finns med i huvudrapporten, säger Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom.

− Med dess långa tidsperspektiv kan vi se på hur medieanvändningen ser ut idag och sätta det i ett upp till 40-årsperspektiv, säger Karin Hellingwerf, medieanalytiker vid Nordicom.

Hela seminariet kommer också att streamas live på Nordicoms hemsida (www.nordicom.gu.se).

Tid: Fredag 24 maj klockan 13.00-15.00
Plats: Torgny Segerstedtsalen, Universitetsbyggnaden, Vasaparken 1, Göteborg 

Program:

  • 13:00 Inledning: 40 år av svenska medievanor, Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare, Nordicom
  • 13:15 Mediebarometern 2018: De viktigaste resultaten, Ulrika Facht, medieanalytiker, Nordicom
  • 13:45 Paus med fika 
  • 14:05 Samma generationer - nya medievanor?, Karin Hellingwerf, medieanalytiker, Nordicom 
  • 14:25 Gratis fortsatt gott? De betalar på nätet, Jonas Ohlsson
  • 14:45 Avslutning  

Anmäl ditt deltagande här: https://forms.gle/n8JFGywSjDZVyZAo8

Sista anmälningsdagen är den 17 maj. Seminariet är kostnadsfritt, men kom ihåg att avboka din plats vid förhinder senast 48 timmar innan (avanmälan görs via mail till mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se).

Om Mediebarometern:
Undersökningen startades 1979 och genomförs med hjälp av telefonintervjuer till ett obundet och slumpmässigt urval av befolkningen i ålder 9 till 79 år. Mediebarometern frågar människor om de använde ett specifikt medium i går och får sedan uppskatta den tid de ägnade mediet. Utifrån detta redovisas befolkningens medieanvändning en genomsnittlig dag. Mediebarometern består därtill av en rad följdfrågor samt frågor om innehav och tillgång till olika medier/medieteknik.

Mia Jonsson Lindell
Kommunikatör
Tel: 076–618 66 22
E-post:
mia.jonsson.lindell@gu.se
 

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi kommer att presentera helt unika siffor och exklusiva analyser som inte finns med i huvudrapporten.
Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom