Vetenskapscenter skapar nya möjligheter för lärarstudenter

Report this content

Att undervisa på ett vetenskapscenter kan ge lärarstudenter viktig kunskap om ämnesundervisning och en möjlighet att omsätta teori i praktik. Men det gäller att förstå hur utställningarna kan kopplas till ett visst ämnesinnehåll, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

– Vi måste ta våra lärarstudenter utanför klassrummet!

Uppmaningen kommer från Alexina Thorén Williams, som i sin avhandling vid Göteborgs universitet har granskat hur vetenskapscenter kan bidra till lärarstudenters kunskapsutveckling. Hon påpekar att många lärarstudenter uppfattar naturvetenskapliga ämnen som abstrakta och svåra att undervisa i, och att det därför finns många fördelar med att använda nya miljöer.

– Att undervisa på ett vetenskapscenter är roligt men svårt. Det kan ge lärarstudenter fantastiska möjligheter att pröva sina kunskaper om ämnesundervisning utanför klassrummet, i en spännande men svårkontrollerad miljö där mycket händer samtidigt. Vad som krävs är förståelse för vad utställningarna kan bidra med - och vad de saknar, säger hon.

Från upplevelse till förståelse
Alexina Thorén Williams har följt tre grupper av lärarstudenter som har fått möjlighet att genomföra ämnesundervisning på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Studenterna – som läste till lärare för grundskolans lägre och högre åldrar samt gymnasiet – upplevde miljön som full av möjligheter. Samtidigt visar studien att utmaningarna är många om undervisningen ska lyckas ta eleverna ett steg till: från upplevelse och intresse till förståelse.

– På ett vetenskapscentrum finns fullt av representationer som kan användas i undervisningen, som interaktiva montrar, modeller, växter eller djur. Alla har möjligheter och begränsningar för just det innehåll du vill undervisa om. Det här behöver lärarstudenterna få tid att reflektera över när de planerar sin undervisning, säger hon.

Hon betonar att praktiska moment, eller det faktum att något är konkret, inte automatiskt leder till ett lärande.

– Att jag håller upp ett löv när jag pratar om fotosyntesen hjälper eleverna en bit på vägen, men det behövs andra representationer för att översätta mellan det synliga lövet och den osynliga fotosyntesen, säger hon.

Viktigt fånga intresset i stunden
En viktig nyckel är också att lyckas fånga elevernas observationer och frågor i stunden. Studien visar att samspelet mellan eleverna, undervisningens innehåll och miljöns representationer fungerade sämre om lärarstudenterna alltför strikt utgick från den givna i ordningen i läroplanen.

– Det handlar om att vara lyhörd och fokusera på eleverna, hur de tänker och interagerar med miljön. Och kunna anpassa undervisningen efter detta, säger hon.

Lättare ta sig an utmaningar
Hon tror att lärarstudenter som lär sig koppla miljön i ett vetenskapscenter till innehållet i undervisningen också lättare kan ta sig an andra utmaningar, som att undervisa utomhus. Hon anser att studiens slutsatser inte bara är relevanta för lärarstudenter utan även för verksamma pedagoger i skolan och på vetenskapscenter.

– Studien visar hur det går att komma vidare från den ”wow-effekt” som ett vetenskapscenter kan ge, och verkligen se vad utställningarna kan erbjuda inom ämnet. För det gäller att skapa möjligheter till lärande av ett specifikt naturvetenskapligt innehåll, om det ska bli mer än bara en rolig utflykt, säger hon.

Kontakt: Alexina Thorén Williams, institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet,
mail: alexina.thoren.williams@gu.se, alexina.thoren-williams@universeum.se, telefon: 0725-777496
Alexina arbetar som pedagog på Universeum i Göteborg och är i grunden lärare i matematik och NO-ämnen i årskurserna 4-9.


Avhandlingens titel: Look around, what can you discover? The science center - a critical space for science student teachers’ development

Handledare: Örjan Hansson, docent vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
Maria Svensson, lektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession; Göteborgs universitet
Dawn Sanders, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Om Vetenskapscenter
Vetenskapscenter (engelska: Science center) ska stimulera framför allt barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Utöver Universeum i Göteborg finns flera andra vetenskapscenter i Sverige, till exempel Tom Tits Experiment Södertälje, Molekylverkstan i Stenungsund och Tekniska museet i Stockholm

Presskontakt:

Ulrika Ernström
Presskommunikatör
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 6970, 0766-186970

E-post: ulrika.ernstrom@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att undervisa på ett vetenskapscenter är roligt men svårt
Alexina Thorén Williams