Äta bör man annars dör man – ny bok om undernäring hos äldre

Vi måste äta för att leva. Vi måste också äta allsidigt för att bibehålla hälsan, men idag är många äldre undernärda, eller ligger i riskzonen för att bli det. För att vända utvecklingen behövs en ökad medvetenhet hos äldreomsorgens personal om mat och hur undernäring kan förebyggas. I sin nya bok Undernäring hos äldre lyfter professor Albert Westergren vikten av en helhetssyn på mat och måltider. Han visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad.

Bokens budskap är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

Undernäring hos äldre ger också konkreta tips för hur måltiderna kan bli mer lustfyllda. Den ger också stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.

Undernäring hos äldre vänder sig till såväl chefer som personal inom äldreomsorgen.

Om författaren
Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

Om boken
Titel: Undernäring hos äldre
Författare: Albert Westergren
Utgivning: 28 januari 2019
ISBN: 978-91-7741-111-6
Sidor: 84
Pris: 235 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06, 072-050 39 04
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

"Äta bör man annars dör man. Vi måste äta för att leva. Vi måste också äta allsidigt för att bibehålla hälsan, men idag är många äldre undernärda, eller ligger i riskzonen för att bli det." Professor Albert Westergren lyfter i sin nya bok "Undernäring hos äldre" vikten av en helhetssyn på mat och måltider.
Twittra det här

Citat

Boken är en gedigen genomgång av problemområdet och borde finnas tillgänglig på alla äldreboenden.
Matts Lindberg, lektör, BTJ-häftet nr 7, 2019.
Omvårdnadsprofessorn Albert Westergrens Undernäring hos äldre är en sammanställning av vad man kan göra för att undvika att äldre människor får för lite fett, proteiner och kolhydrater i sig. Han beskriver såväl de rent fysiska förutsättningarna för att kunna tugga, svälja och smälta maten som estetiska och trivselmässiga aspekter av en måltid som är så mycket mer än att "tanka bilen". Måltiden är förvisso ett födointag, men även social samvaro och kulturell gemenskap, liksom ett uttryck för personliga preferenser och egna unika minnen av smaker.
Matts Lindberg, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019.