Dela

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • HIlda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Trauman och kriser kan påverka barns och ungas mående och utveckling, men även deras förutsättningar till lärande och gemenskap.
  Céline Nordenhed, leg. förskollärare, lärare och specialpedagog
  Allra bäst hjälper vi barnen genom att sätta ord på det som skett och möta dem där de är.
  Anna Röst Riben, leg. psykolog och leg. psykoterapeut
  För att upptäcka deras begränsningar behöver vi ta på oss rätt glasögon och skapa en tillgänglig miljö för att säkra att personer med npf inte får sämre stöd än andra. I deras fall handlar det inte om rullstolsramper, utan om bemötande.
  Elisabeth Sundström Graversen, socionom
  Den här boken fyller ett stort behov hos socialtjänsten. Vi måste ha kunskapen för att uppmärksamma klienter med npf och se vad de behöver för att kunna stötta dem.
  Bo Hejlskov Elvén, psykolog
  Att satsa på medarbetares kompetensutveckling gynnar både verksamheterna och den enskildes utveckling. Det vill vi bidra till.
  Hilda Widaeus, marknadschef, Gothia Kompetens
  Jag vill lyfta omsorgens betydelse för varje förskolebarn. Det är omsorgen och trygga relationer som ger energi och lust att lära för förskolebarnet.
  Gunilla Niss, leg. psykolog och författare
  Barn behöver vara trygga för att kunna lära och utvecklas.
  Gunilla Niss, leg. psykolog och författare
  Jag är stolt över utmärkelsen och glad över att kunna dela den med många, särskilt ett år som 2020 där pandemin utmanat oss på många olika sätt.
  Maria Danielsson, Årets chef i äldreomsorgen 2020
  Boken är en guide som vi hoppas kan vara varje lärares kompis, som en hjälp på vägen för att göra livet som lärare lite smidigare.
  Anna Sterlinger Ahlring, författare, lärare och grundare av podcasten Anna och Philips Lärarpodcast
  Gör det inte svårt i onödan. Skala bort och strukturera arbetet. Vad ska eleverna lära sig och vad är viktigt? Är det att uppmärksamma Kanelbullensdag? Det handlar istället om att kunna jämföra tre religioner eller förstå vattnets kretslopp.
  Karin Boberg, författare, lärare och bloggare
  Som ny socionom kan man väldigt mycket och skulle samtidigt önska att man kunde ännu mer. Socionomen har valt ett jobb som är krävande, men som också ger mycket tillbaka. Ett superviktigt jobb att vara stolt över!
  Carolina Lindberg
  Vi tillbringar massor med tid på jobbet. Då är det viktigt att behålla sin glädje och sina drömmar i yrkeslivet. Vi vill visa läsarna hur de kan påverka sin arbetstillvaro för att fortsätta utvecklas och för att bli hållbara och kompetenta socionomer.
  Anna Fredriksson
  Att arbeta med sexualbrottsdömda kan vara både meningsfullt och givande, men det ställer höga krav på ett professionellt agerande och förmågan att kunna hantera sina egna känslor
  Johanna Lätth
  Det är fullt förståeligt att sexualbrottslighet väcker starka och negativa känslor, men om vi väljer att titta åt ett annat håll kommer det med ett högt pris för de som utsätts
  Johanna Lätth
  De digitala verktygen ger oss bättre förutsättningar att utveckla matematikundervisningen.
  Helena Kvarnsell, lärare i matematik, teknik och NO.
  Vi visar vad som krävs för att skapa en undervisning där det digitala har sin naturliga plats och hur du organiserar och planerar för det.
  Camilla Askebäck Diaz, lärare i matematik och NO.
  Vi tror att alla lanseringar av så kallade "hälsosamma dieter” och larmrapporter om mat bidrar till att många har tappat en realistisk syn på vad kroppen behöver. Vår skrift kan hjälpa många med eller utan ätstörningsdiagnos att hitta tillbaka till ett sunt och hälsosamt ätande.
  Carina Trägårdh Tornhill och Ulrika Koppers Watting, dietister
  Nu under pandemin ser vi att våldet i nära relationer ökar och det är särskilt viktigt att vi uppmärksammar det och har beredskap för att kunna fråga och erbjuda konkret hjälp och samtalsstöd
  Liria Ortiz
  Många gånger är vare sig våldsutsatta eller våldsutövare beredda på att genomföra en förändring. Motståndet kan handla om rädsla för att inte lyckas, tvivel på sin förmåga och oro för att det kanske inte blir bättre. Med MI kan man kartlägga den typen av ambivalenta tankar och känslor och hitta sätt att komma förbi dem. Det gör att MI som metod är mycket väl anpassad för samtal med personer som är utsatta för våld i nära relationer
  Liria Ortiz
  Vi vill lyfta rörelseglädje för att ge barnen en god utgångspunkt för en hållbar livsstil.
  Ulrika Fagerström, leg. förskollärare
  Rörelse påverkar inte bara den fysiska hälsan positivt utan ger även ett psykiskt välbefinnande och en starkare självkänsla.
  Carin Andersson, leg. förskollärare och rektor
  Återkoppling är grundbulten för att kunna utveckla lärandet.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare.
  Ställ specifika frågor. Då blir återkoppling ett kraftfullt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ett ökat lärande.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare.
  Det här är en bok för att utveckla ett dialogiskt klassrum.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare.
  Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas inom varje enskilt skolämne.
  Annsofie Engborg, författare och lärarfortbildare
  För vuxna elever som är studieovana, som kanske också har ett annat modersmål än svenska, är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen.
  Annsofie Engborg, författare och lärarfortbildare
  Boken har en varm och engagerande ton som visar på proffsighet och bred kunskap.
  Edgar Borgenhammar, professor emeritus, Nordiska hälsovårdshögskolan
  Boken är lättläst och engagerande med både relevant fakta och belysande exempel. Den riktar sig till personal inom tandvården och används som kurslitteratur inom tandvårdsutbildningar.
  Ylva Floreman, lektör, BJT-häftet nr 21, 2020
  Jag vill öka kunskapen om hur vi kan vägleda någon ur kriminalitet och varför den metoden ger bättre resultat både för samhället och klienten
  Martin Lardén
  Trots att vi dagligen hör starka röster om hårdare tag, så finns det så många som förstår att vi inte kan få människor att bli lagliga samhällsmedborgare om vi inte bemöter dem med humanitet och omtanke. Jag menar att vi gör det genom att vägleda personerna ut ur kriminalitet
  Martin Lardén
  Jag vill väcka matglädje och sprida kunskap utan pekpinnar.
  Sara Ask, barndietist
  Livsstilsförändringar som genomförs i skolåldern är mer hållbara än om de görs senare i livet. Vi har mycket att vinna på att våra barn och ungdomar får med sig några hållpunkter kring mat så tidigt som möjligt.
  Sara Ask
  Mycket av det vi ser och hör om mat och kost är negativt och kravfyllt och det lockar sällan till förändring
  Sara Ask
  Boken fungerar mycket bra som introduktion, stöd och uppslagsbok för den som jobbar inom elevhälsan och behöver svar på de vanligaste frågorna om mat och hälsa som uppkommer i samtal med elever i olika åldrar.
  Carola Forslund, lektör, BTJ-häftet nr 21, 2020
  För att vara kreativ måste eleverna känna att det är ok att misslyckas. Jag vill att de ska våga chansa.
  Malin Larsson, svensklärare och författare
  Jag pushar mina elever hela tiden, för jag vet att de kan. Jag pushar dem över stupet, jag vill att de ska hoppa för de kommer att klara det.
  Malin Larsson, svensklärare och författare
  Vi kan ge den trygga introduktion som barnet behöver. Det ger dem, föräldrarna och förskolans personal en bra start på det fortsatta samarbetet.
  Sofie Källhage, leg. förskollärare och pedagogista
  Vi vill att barnen och deras föräldrar ska känna sig välkomna, trygga och trivas. De ska få ett förtroende för förskolan, en förståelse för vårt uppdrag och en god insikt i vad förskolan är för typ av verksamhet.
  Josefin Malm, leg. förskollärare och pedagogista
  Ditt kroppsspråk påverkar hur eleverna kommer att uppfatta dig och hur de agerar.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik
  En stor del av boken består av praktiska exempel och övningar, så att du kan prova på skillnaden mellan att göra ”rätt” och att göra ”fel”. För här finns det faktiskt många gånger ett rätt eller fel.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik
  Vi behöver vara modiga och prestigelösa och i högre grad titta på oss själva som lärare och inse vilken stor inverkan jag som lärare har på gruppen.
  Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare åk 4-9
  Ledarskapet är lärarens verktyg. Det kommer med erfarenhet, träning och prövning. Och det är något alla kan bli bättre på.
  Karin Boberg, grundskollärare åk 4–9
  Öppna upp för att diskutera de här frågorna i kollegiet, eller i ditt arbetslag. Att diskutera ledarskapet är precis som att diskutera bedömning. Det är ett sätt att utvecklas som lärare.
  Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare åk 4–9
  Det är utmanande att reflektera över sig själv och kritiskt se hur man agerar. Det kräver mod.
  Karin Boberg, grundskollärare åk 4–9
  Du får en annan roll som skolkurator. Du blir mer synlig för eleverna och för lärarna och kan på så sätt bättre stötta i det hälsofrämjande arbetet för att hjälpa eleverna att trivas, må bättre och skapa en god lärmiljö.
  Hilda Johnsson, skolkurator och författare
  Framtidens skola kommer att kräva mer samarbete mellan de olika professionerna. Här får du en bra start på det samarbetet som även utvecklar dig i din profession.
  Hilda Johnsson, skolkurator och författare
  Barn och tonåringar behöver förstå både sig själva och varandra, för att förstå sin omvärld.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare.
  Vi behöver hjälpa våra elever att ifrågasätta sina värderingar, granska andras värderingar och argument, och våga välja och ta ställning för sina egna värderingar.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare.
  Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet.
  Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund
  Vi vill ge nya perspektiv och borra djupare i vad skolan kan göra för att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef Skola på Gothia Fortbildning
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp