Ett givet verktyg för chefer, social­sekreterare och bistånds- och LSS-handläggare nu reviderat

Vad måste man tänka på från det att ett ärende påbörjas tills det avslutas? Det får man klara besked om i den reviderade upplagan av boken Att handlägga ärenden i socialtjänsten - inklusive LSS. Den innehåller en pedagogisk ge­nomgång av de viktigaste reglerna för handläggning och dokumenta­tion. Kortfattade referat av viktiga JO-uttalanden och domar ger en fördjupad förståelse för hur bestämmelserna ska tolkas. Längst bak i boken finns dessutom ”Liten lathund för utredare och assisten­ter”, tre sidor med handläggnings­reglerna i kortformat.

Eftersom boken ger en bild av vad reglerna om handläggning och dokumentation innebär och kräver av socialtjänstens verksamheter är den ett viktigt verktyg för förtro­endevalda i socialnämnder och motsvarande. Den kan även med fördel användas som kurslitteratur.

Boken är uppdaterad och re­viderad bland annat med anled­ning av ändringar och tillägg i socialtjänstlagen och LSS, om ett förstärkt barnperspektiv, kraven på att upprätta olika planer och de nya bestämmelserna om ansvarig kommun.

Författarna, Berit Lindevall och Birgith Molberg, har mångårig erfa­renhet av att utbilda socialarbetare och vet vilka teman som är viktiga att belysa.

Fakta om boken
Titel:
Att handlägga ärenden i socialtjänsten - inklusive LSS
Författare: Berit Lindevall och Birgith Molberg
ISB­N: 978-91-7205-809-5
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 96 sid
Pris: 242:- exkl. moms

Presskontakt: Nathalie Parkvall, pr/sociala medier, 08- 462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt
: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media