Frontallobsdemens - en förbryllande sjukdom

 

Om en tidigare frisk medelålders eller äldre person som börjar använda knasiga hattar ute bland folk, snattar tablettaskar i affären eller rycker åt sig mat från någon annans tallrik - kan det vara tecken på demens? Ja, det kan röra sig om den ganska okända sjukdomen frontallob­sdemens. Hälften av alla som får demens före 65 års ålder får frontallobsdemens. Det är en mycket egendomlig sjukdom. Det som utmärker den är "dåligt ledarskap i hjärnan". Patienten tappar sitt omdöme i sociala situationer men kan i övrigt fungera ganska normalt. Just att sjukdomsyttringarna är så förbryllande gör att denna sjukdom i högre grad än andra demenssjuk­domar kan beskrivas som de anhörigas sjukdom.

I den nya boken Frontallobsdemens - den förbryllande sjukdomen ges många exempel på hur sjukdomen kan yttra sig. Vi får följa "O", som drabbats av frontallobsdemens vid 60 års ålder, men även ett stort antal andra patienter som utretts av Minnesmottagning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I boken ges kunskap om sjukdomen som leder till en ökad förståelse för både patientens och de anhörigas situation.

Boken är skriven av överläkaren vid minnesmottagningen i Uppsala Lena Kilander tillsam­mans med Pia Landahl, hustru till O, samt läkaren och hjärnforskaren Martin Ingelsson.

Fakta om boken
Titel: Frontallobsdemens den förbryllande sjukdomen
Författare: Lena Kilander, Pia Landahl, Martin Ingelsson
ISBN 978-91-7205-650-3
Utgivningsår 2009
176 sid
Pris: 236:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media