Hund på recept gör dig friskare och gladare

Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan biverkningar lindrade depressioner, ökade motivationen till fysisk aktivitet och dessutom förbättrade minnet. En medicin som också visade sig stärka självförtroendet och öka förmågan till socialt samspel. Det och mycket mer är effekter av den hundkontakt som nu skrivs ut på recept inom svensk vård. Läs mer om detta i den nya boken Hund på recept. Den professionella vårdhunden, skriven av Ingeborg Höök.

Att använda hundar inom vården är inget nytt fenomen, men verksamheten har oftast skett oreglerat och på initiativ av eldsjälar. Sedan Svenska vårdhundskolan inledde sitt landsomfattande arbete för två år sedan har det skett en revolution på området.

”När jag för första gången fick se vad hundar kan uträtta inom svensk vård blev jag överväldigad av resultaten. Plötsligt hördes glada skratt från det vanligtvis dystra dagrummet. Samtal väcktes till liv, personer som förlorat talet kunde plötsligt formulera fullständiga meningar och oroliga själar gav sig tid till en stunds lugn och ro. Med tiden skulle jag inse att hunden också kunde bidra med en hel del annat”, säger Ingeborg Höök, författare och initiativtagaren till Svenska vårdhundskolan.

Boken är den första boken om vårdhundar enligt en svensk modell. Genom intervjuer möter vi landets första professionella vårdhundsteam liksom andra nyckelpersoner i verksamheten. Vi får möta hundar som jobbar inom demensvården, hos personer med förvärvad hjärnskada och inom barnsjukvård. Vi lär oss om hundens olika användningsområden i vården och får gripande exempel på receptbelagd kontakt med människans bästa vän.

Boken är rikt illustrerad med dokumentära bilder tagna av Linus Höök.

Fakta om boken
Titel: Hund på recept. Den professionella vårdhunden.
Författare: Ingeborg Höök, www.vardhundskolan.se
ISBN 978-91-7205-701-2
Utgivningsår 2010
144 sid
Pris: 230:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media