Lära för livet – ny bok om motiverande undervisning i särskolan

Elever i särskolan behöver utveckla sina adaptiva förmågor. Dagens läroplaner fokuserar på kunskap och centralt innehåll men beskriver även förmågor som eleverna ska utveckla. Att visualisera och konkretisera dessa förmågor hjälper elever med intellektuell funktionsnedsättning att få syn på vad lärandet handlar om och motiverar även till lärande. Marie Nilsson Nordfors har skrivit boken Lära för livet som visar på ett arbetssätt för att utveckla elevens förmågor och som aktiverar tänkandet.

– Vi måste berätta för eleverna vilka mål de ska uppnå och ge dem möjlighet att visa vad de kan och förstår. Det är först när de förstår vad de förväntas lära sig och också bedömas utifrån, som de blir motiverade. Det är då ett lärande sker, säger Marie Nilsson Nordefors, specialpedagog och förstelärare som nu skrivit boken Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan.

Boken visar hur ett medvetet arbetssätt kan utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Utifrån autentiska exempel inspireras lärarna att utveckla undervisningen och skapa meningsfullt lärande som ger eleverna möjlighet att förstå och göra sig förstådda.

– Förmågor och adaptiva färdigheter går att utveckla. Det innebär att vi har en skyldighet att anpassa vår undervisning så att eleverna förstår och känner lust och motivation, säger Marie Nilsson Nordfors.

När eleverna i särskolan upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull blir de motiverade. Ett sätt att visualisera och konkretisera det lärande som ska ske är att medvetandegöra de fem förmågorna; samarbete, ansvar, kreativitet, reflektion och kommunikation. Det ger den nya boken Lära för livet konkreta exempel på.

Om författaren
Marie Nilsson Nordefors arbetar som specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i Sollentuna. Hon har en fil. mag. i specialpedagogik och jobbar även som fortbildare för Lärarfortbildning AB samt med läromedelsutveckling.

Om boken
Titel: Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan
Författare: Marie Nilsson Nordfors
Utgivning: 12 juli 2019
ISBN: 978-91-7741-099-7
Pris: 250 kr ex moms
Sidor: 112
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim                                     
076-677 58 12, helen.kim@gothiafortbildning.se  

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Förmågor och adaptiva färdigheter går att utveckla. Det innebär att vi har en skyldighet att anpassa vår undervisning så att eleverna förstår och känner lust och motivation.
Marie Nilsson Nordfors
Det är först när eleverna förstår vad de förväntas lära sig och också bedömas utifrån, som de blir motiverade. Det är då ett lärande sker.
Marie Nilsson Nordfors