MI, Motiverande samtal – praktisk handbok för tandvården

Motiverande samtal är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Som personal inom vården förväntas man kunna motivera patienter till ändrade levnadsvanor, detta lyfts fram i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011.Gothia Fortbildning ger nu ut en ny upplaga av MI, Motiverande samtal – praktisk handbok för tandvården. Denna andra upplaga av boken har omarbetats och anpassats till det delvis nya sätt att pedagogiskt beskriva MI som W.R. Miller och S. Rollnick har introducerat under senare tid.I boken beskrivs MI-metoden på ett enkelt sätt och hur den kan tillämpas i tandvården. Målet är att patienterna ska komma till insikt i hur de kan ta eget ansvar för sina tänders hälsa.Boken innehåller konkreta exempel på MI-samtal om: karies, tandlossning, munhygien, mat, dryck och tobaksbruk. Läsaren får en förståelse för metoden och kan direkt använda den. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet.De båda författarna: Barbro Holm Ivarsson leg. psykolog och Karin Sjögren leg. tandläkare och odont. dr., har stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare, skribenter och är båda medlemmar av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).Röster från läsare.

“Boken kommer att bli mycket användbar i den kliniska vardagen! Bra med konkreta exempel för att snabbt kunna pröva MI-tekniken.”Margaret Grindefjord, klinikchef, Folktandvården Stockholm“Lättläst och entusiasmerande! Bra struktur med förklarade typsamtal. Det korta samtalet är viktigt för oss.”Håkan Lönnbark, tandläkare, Folktandvården Hofors”Boken är lättläst, strukturerad, pedagogisk. Så ska MI fungera i tandvården!”Therese Sundbye, tandhygienist, Folktandvården Göteborg“Den är lätt att ta till sig och det finns många bra fallbeskrivningar. En praktisk bok att rekommendera inom tandvården!”
Elisabeth Olofsson-Öberg, tandläkare, Folktandvården Östergötland

För intervjuförfrågningar, pressbilder eller andra frågor, vänligen kontakta:

David Olsson på 08-462 26 75 eller david.olsson@gothiafortbildning.se 


Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media