Min syster fick alzheimer - ny bok om vård och bemötande

Moniqa Andersson är bara 58 år då hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. I den nya boken Min syster fick alzheimer – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv beskriver hennes syster, bokens författare, hur hon går bredvid genom sjukdomsförloppet och kämpar för att Moniqa ska få en trygg och fungerande vård på ett demensboende.

Boken är inte bara en engagerad och personlig skild­ring av hur en demenssjukdom utvecklas och hur de närstående drabbas, den ger också en värdefull inblick i hur vårdsystemet fungerar. Författaren reflekterar träffsäkert över bemötandet inom den kommunala demensvården och psykiatrin samt ger ett antal konkreta råd om vad som skulle kunna förbättras. Hon problematiserar vidare begreppen ”anhörig” och ”anhörigsjukdom” samt tar upp frågor om identitet, etik och ansvar.  I ett kapitel beskriver hon sin egen lärprocess.

Många anhöriga och närstående kommer att känna igen sig och få stöd. Författa­rens iakttagelser gör också boken särskilt intressant för vårdpersonal.  I det avslutande kapitlet lyfter författaren det som fungerat bra och avrundar sedan med en önskelista ur ett anhörigperspektiv, baserad på vad författaren anser kan förbättras och utvecklas.

Författaren Irene Andersson arbetar som lektor vid Malmö högskola samt forskar om genus och fredshistoria. Hon är även flitigt anlitad av Alzheimerföreningen som föreläsare.

Kontaktuppgifter till författaren: Irene Andersson, 040-978417, 0703-978415, irene.andersson@mah.se

Fakta om boken
Titel: Min syster fick alzheimer – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv
Författare: Irene Andersson
ISBN 978-91-7205-715-9
Utgivningsår 2011
192 sid
Pris: 230:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media