Ny bok om hur man skapar en bra vardag med demens

Kroppen och hjärnan är vårt instrument att spela på. Vad händer när instrumentet skadas och melodin låter annorlunda? Är det meningsfullt att fortsätta spela på de strängar som fortfarande ger vackra toner ifrån sig? Kan man fortsätta att vara musiker även utan ett fullgott instrument?  Kan man kanske rentav växa som människa och njuta av tillvaron trots att man är drabbats av sjukdom?

Den nya boken Leva livet med demens ger prak­tiska råd och tankar om hur man kan stödja personer med demens till ett fortsatt tillfredsställande och meningsfullt liv. Boken tar upp allt från hjälpmedel till bemötande och är illustrerad med spännande berät­telser och foton från vardagen på Hattstugans demensboende.

Boken är skriven för yrkesverk­samma, för vårdutbildningar samt för alla andra som vill öka sin kunskap inom demensområdet. Den kan användas på arbetsplats­träffar och som diskussionsunderlag i förändringsarbete.

Gun Aremyr är fil. mag. och leg. arbetsterapeut. Hon föreläser och handleder personal inom äldreom­sorg och har tidigare utkommit med flera böcker i ämnet, bland annat den populära Asta-serien. Jane Lin­dell Ljunggren är föreläsare och ut­bildare i demensfrågor. Hon driver även Hattstugans demensboende på Gotland. Båda har lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.

Fakta om boken
Titel: Leva livet med demens – praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende
Författare: Gun Aremyr, Jane Lindell Ljunggren
ISBN 978-91-7205-828-6
Utgivningsår 2012
160 sid
Pris: 220:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar:
Kontakta Jenny Andersson, jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera