Ny bok som stöd inom habilitering för vuxna med autism

Den nya boken Habiliteringspsykiatri sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den enskildas och närståendes livskvalitet.

– Samhällets insatser för individer med autism är idag fragmenterade. Olika myndigheter med varierande ansvarsområden, vilka delvis överlappar, behöver samverka effektivare. Att ha förväntningar på sig att klara att möta detta lapptäcke med myndighetskontakter är en stor belastning för den enskilda med autism och närstående, säger författare Sylvia Mellfeldt Milchert.

Habiliteringspsykiatri tar bland annat upp kognitiv förmåga, utredning, psykologisk behandling och betydelsen av att få fotfäste på arbetsmarknaden. Fallbeskrivningar belyser hur tillvaron kan te sig för individer med autism, och även närståendes och professionellas situation beskrivs. Vikten av livsloppsperspektiv på autism och samsjuklighet betonas. Avslutningsvis finns ett rollspel om samplanering. Bokens informativa avsnitt följs av vardagsnära råd.

Habiliteringspsykiatri vänder sig till verksamma inom skola, psykiatri, habilitering, LSS-verksamhet, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling. Även vuxna med autism, närstående, intresseorganisationer och politiskt ansvariga kan läsa med behållning.

Sylvia Mellfeldt Milchert är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och handikappsykologi.

Fakta om boken
Titel: Habiliteringspsykiatri – om vuxna med autism
Författare: Sylvia Mellfeldt Milchert
ISBN: 978-91-7205-901-6
Utgivning: december 2014
Omfång: 112 sidor
Ca pris: 170 kr exkl. moms

Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Presskontakt
Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se,
08-462 26 77.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media