Äldreomsorgens lagar – Praktisk handbok om äldreomsorgens juridik

Äldreomsorgens lagar är en ny bok som ger personalen inom äldreomsorgen förståelse och kunskap om hur lagar, regler och förordningar kan användas rent praktiskt i arbetet. Ökad kunskap ger större trygghet för både personal och äldre.

Den lättlästa texten, med exempel och diskussionsfrågor, gör det lätt att förstå lagarnas betydelse i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Exempel på frågor som boken belyser:

  • Vad innebär den nationella värdegrunden?
  • Hur kan du hantera olika knepiga situationer kring tystnadsplikten?
  • Vad är lex Sarah?
  • Vilket ansvar har du vid delegering?

Det här är en andra och utökad upplaga av Äldreomsorgens lagar. Nytt i boken är bland annat den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, som har förstärkt socialtjänstlagen, samt förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen.

Äldreomsorgens lagar kan användas i utbildningar, som handbok eller uppslagsbok.

Om författarna
Marie Ardström har arbetat med frågor som berör ledarskap och verksamhetsutveckling sedan 1990-talet. Först som personal- och organisationskonsult med uppdrag inom företag och offentlig förvaltning, senare som chef inom kommunal äldreomsorg.

Marie Eriksson har efter avslutade studier inom innovationsteknik, psykologi och ekonomi på Mälardalens högskola arbetat med kvalitetsarbete inom olika verksamheter, till den största delen inom äldreomsorgen.

Siv Drott Tolf är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare och numera chef på familjeägda Apoteksgruppen i Järna. Hon har haft olika roller inom äldreomsorgen, bland annat som MAS, äldreomsorgschef och Sveriges första äldreombudsman.

Om boken 
Titel: Äldreomsorgens lagar
Författare: Marie Ardström, Marie Eriksson och Siv Drott Tolf
ISBN: 978-91-7741-028-7
Utgivning: Hösten 2017
Omfång: 120 sidor
Ca-pris: 230 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Ingår i bokserien Vardagens verktyg
Vardagens verktyg är Gothia Fortbildnings serie med praktiska, lättlästa handböcker för yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Böckerna är helt fristående från varandra och lyfter centrala frågor i omsorgen om äldre. För mer information: www.gothiafortbildning.se/bokserier/praktiska-handbocker-for-aldreomsorgen

Presskontakt
Ulrika Beck-Friis, förläggare och affärsområdeschef
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Texten är kortfattad, enkel och lättläst. Boken bör fungera som hjälpmedel och enklare uppslagsbok i studiecirklar och vid internutbildning. Eftersom flera nya lagar tillkommit sedan tidigare upplaga bör den bytas ut.
Leif S. Persson, BTJ-häftet nr 1, 2018