Allmänna Barnhusets stora pris till Gothias författare

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris tilldelas för andra året i rad en av Gothia Förlags författare. Förra året fick debattören och estradören Lisbeth Pipping priset och i år belönas socionomen och leg. psykoterapeuten Inger Ekbom. Inger Ekbom får priset för sitt framgångsrika och nyskapande arbete med stöd till barn som upplevt våld i sin familj.

Styrelsens motivering löd:
”Inger Ekbom har på ett kunnigt, engagerat och uthålligt sätt fört fram de utsatta barnens röst och gör dem synliga mitt ibland oss. Samtidigt som hon under alla år arbetat direkt med barn och föräldrar har hon utvecklat metoder som framgångsrikt används i det praktiska sociala arbetet, bl. a. Trappan- metoden. Hon har på ett outtröttligt sätt spridit kunskap och sina erfarenheter både som författare, debattör och utbildare. Hennes arbete präglas av kunskap, klokskap, realism och med barnets perspektiv som ledstjärna.”

På Gothia Förlag har Inger Ekbom givit ut boken ”Skilda vägar – när mamma och pappa flyttar isär” samt ”Och han sparkade mamma... Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld” , som hon skrivit tillsammans med Ami Arnell.  Båda böckerna ges ut i samarbete med Rädda Barnen. I höst kommer ytterligare en bok på Gothia Förlag av Inger Ekbom, denna gång i samarbete med hennes nya arbetsgivare Stockholms Stadsmission.

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris syftar till att lyfta fram forskare och praktiker som arbetar med barn och unga och vars insatser är unika och har tillfört något extra för barnen, ofta med fokus på utsatthet. De gör ett viktigt arbete och får sällan uppmärksamhet.

Utdelning av Allmänna Barnhusets Stora Pris sker på Internationella barndagen den 3 oktober. Utdelningen äger rum på Stora Salongen, Berns Salonger i Stockholm klockan 13.15 – 16.15.

Kontakt
Författaren: Inger Ekbom 0769-460546
Gothia Förlag: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Prenumerera