Att skiljas - hur berättar man för barnen?

"I dag är det en annorlunda dag: det är i dag som Sallys och Jonas mamma och pappa skall berätta att de skall skiljas. De skall inte bo tillsammans längre." Den nya bokenSkilda vägar – när mamma och pappa flyttar isär handlar om hur det kan kännas när ens föräldrar skiljer sig. Vi får följa syskonen Sally och Jonas och deras tankar och funderingar kring hur livet kommer att se ut efter den stora föränd­ringen.

Barn vars föräldrar skiljer sig har ofta många tankar och funderingar. Det kan vara svårt att förstå det som händer och allt kan kännas förvirrat. Barn behöver ofta fundera tillsammans med en vuxen och få hjälp med att förstå det som pågår omkring dem.

Till varje avsnitt finns en reflekterande text och ett antal frågor som öppnar till samtal. Boken är tänkt att läsas högt tillsammans med barnen och kan användas både av föräldrar och av professionella.

Boken är framtagen tillsammans med Rädda Barnen. Författare är Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, verksam vid Rädda Barnens Cen­trum för barn och ungdomar i kris.

Boken är illustrerad av Maria Källström.

Fakta om boken
Titel: Skilda vägar- när mamma och pappa flyttar isär
Författare: Inger Ekbom
Utgivningsår 2010
ISBN 978-91-7205-741-8
32 sid
Pris: 135:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media