Att undervisa vuxna kräver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Report this content

Studieovana vuxna har svårt att ta till sig kunskapen inom vuxenutbildningen. Det är skolspråket som ställer till det. Lärare inom vuxenutbildningen måste därför bli medvetna om språkets betydelse menar Annsofie Engborg som nu ger ut boken Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

– Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas inom varje skolämne, säger Annsofie Engborg, lärarfortbildare.

Många som studerar inom vuxenutbildningen och folkbildningen har inte studerat på många år. 96 procent av eleverna inom grundläggande kommunal utbildning har utländsk bakgrund och elva procent av samtliga elever på grundläggande nivå blir inte godkända (Skolverket 2019).

– För vuxna elever som är studieovana, som kanske också har ett annat modersmål än svenska, är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen, säger Annsofie Engborg.

Från att endast ha omgett sig med ett vardagsspråk möts vuxenstudenterna av ett skolspråk som innefattar dels ett allmänakademiskt språk och dels ett ämnesspecifikt språk med ämnesbegrepp och formuleringar. Detta skolspråk är en utmaning och kan utgöra ett språkligt hinder för att kunna ta till sig kunskapen.

Därför behöver alla vuxenlärare, ämneslärare såväl som yrkeslärare, undervisa med större språklig medvetenhet och modellera hur språket kan användas. Det överbryggar den språkliga klyftan och ger förutsättningar för att kunna lära. Annsofie Engborg menar att vuxenlärarna behöver sätta språkliga mål med undervisningen och bli medvetna om vilka språkliga krav ämnet kräver.

– Vi måste ge eleverna strategier, metoder och modeller för lärande så att de kan utveckla förmågorna och även visa att de behärskar dem. Vad innebär det till exempel att analysera, argumentera och reflektera i ett specifikt ämne? Det ska vi lära dem, annars ger vi dem inte förutsättningar att ta till sig kunskapen.

Om författaren
Annsofie Engborg, fil. kand, är lärarfortbildare och har bakgrund som lärare inom vuxenutbildning (sv, sva och re). Hon arbetar även som projekt- och produktionsledare, redaktör och skribent. Hon är bland annat författare till Digital kompetens för sfi-lärare, Gothia Fortbildning, och Svenska etc., Liber AB.

Om boken
Titel: Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Utgivning: 2 oktober 2020
ISBN: 978-91-7741-184-0  
Sidor: 224
Pris: 260 kr exkl moms.
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på
www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim
Projektledare Marknad Skola
076-677 58 12
helen.kim@gothiafortbildning.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Annsofie Engborg ger ut boken Att undervisa vuxna - språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Twittra det här
Att undervisa vuxna ger vuxlärare metoder för hur de kan synliggöra och arbeta med språket i undervisningen.
Twittra det här
96 procent av eleverna inom grundläggande kommunal utbildning har utländsk bakgrund och elva procent av samtliga elever på grundläggande nivå blir inte godkända (Skolverket 2019).
Twittra det här

Citat

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas inom varje enskilt skolämne.
Annsofie Engborg, författare och lärarfortbildare
För vuxna elever som är studieovana, som kanske också har ett annat modersmål än svenska, är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen.
Annsofie Engborg, författare och lärarfortbildare