En bok av och för autister

Report this content

En grupp autistiska vuxna började träffas för att diskutera identitet och dela personliga erfarenheter. Det resulterade i den nya boken Autism inifrån – speglingar av ett autistiskt vi. I boken samlar de kunskap och analyser och vänder ut och in på många schablonbilder. Den är skriven av och för autister med förhoppningen att autister ska känna igen sig – känna stolthet och glädje i att vara autist och inspireras till att utforska sin egen autism, men närstående och andra intresserade kan också ha behållning av den.

Genom att spegla oss i varandra, där det autistiska är normen, skapas ett ”autistiskt vi” och med det uppstår en viktig gemenskap. Vi förstår oss själva bättre och hittar vägar till att utvecklas utifrån våra egna förutsättningar, menar Serena Hasselblad, redaktör för boken.

I den här boken väljer vi att kalla oss för autister för att betona autism både som en erfarenhet och som en identitet. Vi vill också skapa en känsla av samhörighet inom gruppen autister.

Samhället bygger på en norm som alla förväntas följa. Därmed måste autister lägga mycket tid och kraft på att försöka anpassa sig till den icke-autistiska vardagen. Autistiska tillåts de vara först när de är själva, i sin bubbla, men sällan kan de utforska och stärka sitt autistiska jag tillsammans med andra autister.

I sitt förord till boken skriver docent Hanna Bertilsdotter Rosqvist:
”På senare år har forskningen börjat uppmärksamma betydelsen av att få vara autistisk med andra autister, i rum som domineras av autister, inte bara i antal utan även när det kommer an till ideal och sociala förväntningar.

Om redaktörerna
Serena Hasselblad, redaktör för boken, har en bakgrund som civilingenjör och teknisk doktor. De senaste 15 åren har hon ägnat sig åt att studera autism och att försöka hitta enkla och meningsfulla sätt att beskriva vad autism är. Hon var också ledare för projektet Autistiskt Initiativ.

Dennis Hansson är medredaktör och har även skrivit texter och bidragit med bilder. Dennis är litteraturvetare och utbildad till journalist. Han har också utbildat sig inom foto.

Röster om boken
”Den här boken bryter stereotypen av den ensamma, isolerade autistiska personen som existerar i samhällets periferi och behöver dess stöd, men som alltid är utanför eftersom hen har svårt att förstå och kommunicera med andra människor. Er bok argumenterar för, men framför allt BEVISAR, att detta inte är sant. Med bokens tanke om ett "autistiskt vi" är den något viktigt på spåren. Det är först med ett "vi" som man går från att vara undantaget som bekräftar regeln till att på allvar dekonstruera "regeln".”
Diana Lorenz, socionom, psykolog och kurator.

”Ni bryter ner de fördomar som finns om oss samtidigt som fundamentala behov lyfts fram så tydligt att även neurotyper bör förstå det. Ni har gjort ett jädra bra jobb!”
Linda Örulv, fil. dr i Hälsa och samhälle

”En mycket värdefull läsning för autister och för deras närstående. Boken bör även läsas av den inom psykiatri, habilitering och socialtjänst som vill och behöver få ökad förståelse för vad autism egentligen innebär.”
Berit Lagerheim, läkare inom Barnneuropsykiatri

Om boken
Titel: Autism inifrån – speglingar av ett autistiskt vi
Redaktör: Serena Hasselblad
Medredaktör: Dennis Hansson
Övriga medförfattare: Alvar Larsson, Susanna Larsson, Liv Otterholm, Hajo Seng, Helena Ulvatun
Förord: Sven Bölte, chef för KIND, professor vid Karolinska Institutet, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, docent i sociologi, lektor i socialt arbete institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
Utgivning: 4 november 2019
ISBN: 978-91-7741-203-8
Sidor: 120
Pris: 220 kr exkl moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

 

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I nya boken "Autism inifrån – speglingar av ett autistiskt vi" samlar de kunskap och analyser och vänder ut och in på många schablonbilder. Den är skriven av och för autister med förhoppningen att autister ska känna igen sig – känna stolthet och glädje i att vara autist och inspireras till att utforska sin egen autism, men närstående och andra intresserade kan också ha behållning av den.
Twittra det här

Citat

Den här boken bryter stereotypen av den ensamma, isolerade autistiska personen som existerar i samhällets periferi och behöver dess stöd, men som alltid är utanför eftersom hen har svårt att förstå och kommunicera med andra människor. Er bok argumenterar för, men framför allt bevisar, att detta inte är sant. Med bokens tanke om ett "autistiskt vi" är den något viktigt på spåren. Det är först med ett "vi" som man går från att vara undantaget som bekräftar regeln till att på allvar dekonstruera "regeln".
Diana Lorenz, socionom, psykolog och kurator
En mycket värdefull läsning för autister och för deras närstående. Boken bör även läsas av den inom psykiatri, habilitering och socialtjänst som vill och behöver få ökad förståelse för vad autism egentligen innebär.
Berit Lagerheim, läkare inom Barnneuropsykiatri
Ni bryter ner de fördomar som finns om oss samtidigt som fundamentala behov lyfts fram så tydligt att även neurotyper bör förstå det. Ni har gjort ett jädra bra jobb!
Linda Örulv, fil. dr i Hälsa och samhälle
Autism inifrån är viktig kunskap för både autister själva, anhöriga och personal inom t ex habilitering och psykiatri.
BTJ-häftet nr 2, 2020, lektör Airi Kärkkäinen Karlsson
Boken är framförallt skriven för andra autister. Den ger dock även personer utan autism värdefull kunskap om diagnosen inifrån, både erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap och personliga berättelser bortom den stereotypa bilden.
BTJ-häftet nr 2, 2020, lektör Airi Kärkkainen Karlsson