Förskolan är viktig för barns psykiska hälsa – ny bok visar hur

Report this content

Vi vet att barns psykiska ohälsa ökar. Under pandemin har dessutom många familjer det extra svårt vilket påverkar redan utsatta barn negativt. Förskolan kan här göra viktiga insatser. Psykolog Margareta Öhman visar i boken Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande hur förskolan kan arbeta med kompensatoriska insatser för att främja barns positiva utveckling.

Förskolan kan vara en hälsofrämjande arena som erbjuder alla barn lika rättigheter och möjligheter att utveckla strategier för att möta och balansera utmaningar i livet. Pedagogerna behöver kunskap och förståelse för detta för att kunna sätta in kompensatoriska insatser och främja barns positiva utveckling.

– Jag vill bidra till att synliggöra vad pedagogerna alltid kan göra. Jag vill visa på vilka inre resurser pedagogerna själva behöver lyfta fram i samspelet med barnen, och hur de med hjälp av kunskap och förståelse kring psykiskt hälsofrämjande forskning och arbete kan skapa en tydlig positiv förskolepedagogik som främjar barns positiva utveckling.

I boken Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande visar Margareta Öhman hur verktyg som trygg anknytning, goda relationer och etiska ställningstaganden skapar goda förutsättningar för en likvärdig förskola som utgår från att värna barns psykiska hälsa.

– Det är viktigt för alla barn, och i synnerhet för de barn som på något sätt lever i utsatthet, säger Margareta Öhman.

Om författaren
Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Hon har arbetat många år med pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för pedagoger och föräldrar inom förskola och skola. Margareta Öhman har skrivit flertalet böcker bland andra Hissad och Dissad (Liber) och Värna barns lekstyrka (Gothia Kompetens). Margareta är aktuell med utbildningar med syfte att sätta fokus på lekande och att lekcertifiera förskolor.

Om boken
Titel: Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande
Utgivning: 2021-04-23
ISBN: 978-91-7741-120-8
Sidor: 224
Pris: 289 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim
Projektledare Marknad
076-677 58 12
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet

Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Margareta Öhman, leg. psykolog, ger ut en ny bok: Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande.
Twittra det här
Psykolog Margareta Öhman visar i boken "Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande" hur förskolan kan arbeta med kompensatoriska insatser för att främja barns positiva utveckling.
Twittra det här

Citat

Jag vill visa på hur pedagogerna med hjälp av kunskap och förståelse kring psykiskt hälsofrämjande forskning och arbete kan skapa en tydlig positiv förskolepedagogik som främjar barns positiva utveckling.
Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare
Det är viktigt för alla barn, och i synnerhet för de barn som på något sätt lever i utsatthet.
Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare